Ateistene – vi trenger deg, og dere trenger oss!

Livssynet

Ateistenes livssyn er humanistisk ateisme.  Ateismen definerer at livssynet ikke er religiøst, ikke bygger på gudetro, og legger grunnlaget for kunnskap om universet og evolusjonen.  Humanismen understreker at mennesket står i sentrum, og at vi må ta vare på denne kloden, hverandre, på frihet og likeverd.  

Livssynet er rettledende for de verdiene vi setter pris på, og bygger vårt fellesskap og våre handlinger rundt.  Vitenskap er kunnskap som gir grunnlag for handlinger i stort og smått.  Med kunnskap om oss selv og verden rundt oss, og empati for dem som er svakere stilt, legger vi grunnlaget for et bedre samfunn og liv her på jorden.

Praksis og tradisjoner

Vi har jevnlige medlemsmøter i Osloområdet, med faglig og sosialt innhold.

Med noen få hundre medlemmer spredt over hele landet blir det utfordrende å skape god kommunikasjon og samhandling.  Vi legger derfor stor vekt på at møter og andre livssynsaktiviteter deles på internett.  Vi filmer fra våre viktigste arrangementer og legger dem ut på våre nettsider og Facebook, samt sender fyldige medlemsblad til alle medlemmer 3 – 4 ganger i året.  Nettsidene våre er livlige og engasjerte og bidrar til fellesskapet i vårt livssynssamfunn.

Vi feirer ateistiske og humanistiske merkedager med nasjonale og internasjonale arrangementer, som Ateistenes Dag, Kvinnedagen, Darwindagen.  Hvert år siden starten har vi hatt samarbeid med Oslo kommune om Kulturnatten, med eget arrangement med kunstneriske innslag.  Vårt første arrangement “Den utrolige ateismen” med internasjonale foredragsholdere fra USA og England og Shabana Rehman som konferansier var et samarbeid med Human-Etisk Forbund som ble avholdt på hotell i Oslo.  Vårt siste større arrangement “Muhammed var et menneske” ble holdt på Litteraturhuset med livssynsoverskridende deltakelse – hovedtalere Lily Bandehy, Basim Ghoslan (Rabitamoskéen) og Halvor Tjønn.

Kosmos-og-ateistene

Den utrolige ATEISMEN

Vi forholder oss til virkeligheten, ikke til myter.

Vi baserer våre tanker og handlinger på kunnskap, kritisk tenkning og medmenneskelighet.

Evolusjonen er en blind og nødvendig utvikling av livet gjennom milliarder av år.

Ingen menneskeskapte guder, djevler eller andre fantasier kan frata oss vårt ansvar for oss selv og våre omgivelser.

ATEISTENE – hva vil vi?

  • Spre kritisk tenkning fra barnsben av.
  • La barna vokse opp i frihet og uten skam.
  • Arbeide for et åpent samfunn bygget på en balanse mellom empati og krav.
  • Kritisere undertrykkende religioner og ideologier med innsikt og åpen dialog.
  • Være med å ta ansvar og påvirke meninger og samfunn.
  • Vi ønsker å bli godkjent som støtteberettiget livssynssamfunn – som alle de andre!

Les mere i Ateistenes program.

NYHETER

Lungefisken Darwin

Forfatter: Erik Hjorth Nielsen

Vi selger barneboken Lungefisken Darwin, en fortelling om livets utvikling.

Forfulgt av krabber, blekkspruter og haier søker lungefisken Darwin tilflukt på landjorda. Der blir han stamfar til alle de krypdyr, padder, fugler og pattedyr som befolker jorda i dag.

Pris: kr 190,- inkludert porto.


Nå har du flere muligheter til å styrke din religionskritiske boksamling!

Religionskritisk Forlag (RKF) tilbyr nå nedsatt pris på en rekke bøker.
I tillegg har enda en bok fra forlaget, Kjetterbibelen, blitt gratis til våre kunder —
det vil si at de som kjøper minst én bok kan få med Kjetterbibelen på kjøpet.
For hver bok du kjøper kan du få med to bøker fra «gratislisten» på kjøpet.
Med Kjetterbibelen er det nå 3 bøker på gratislisten.

I tillegg kan alle kunder få et eksemplar av Øverland og
Hallesby: Er kristendommen fremdeles den tiende landeplage?
Arnulf Øverland i opptak fra 1962, og professor Ole Hallesbys
berømte radioandakt «om helvede» — på CD-plate.

For en oppdatert liste over bøker med nedsatt pris, og bøker man
kan få med gratis på kjøpet, se religionskritisk.no !

religionskritiskforlag-banner

ateistene.no