Paven vil ha dialog med ateister og agnostikere

Paven ønsker seg et katolsk-ateistisk dialogforum. Spørsmål som gjelder Gud er altfor viktige til at de kan defineres som irrelevante for vår tid, mener han.

Dette var da også budskapet fra Benedikt XVI etter det første møtet med «Courtyard of the Gentiles», som er et initiativ fra Vatikanet for å få i stand en åpen dialog mellom troende og ikke-troende.
Under den to dager lange innvielsen av Courtyard of the Gentiles i Paris, som er blitt sponset av Vatikanet, leverte paven en videoadresse til unge mennesker som befant seg på utsiden av Notre Dame-katedralen. Han inviterte samtlige deltagere til å overvære vigslingen av området og til å komme inn i katedralen for å være tilstede under bønn.
Paven oppfordret de ikke-troende til å åpne sine hjerter for de hellige skrifter og å åpne sine hjerter for den vakre musikken, og å tiilate seg en føyelig holdning overfor den for dem ukjente Gud.
Paven trakk også linjene tilbake til gammeltestamentlig tid da ikke-jøder ble invitert til å komme til utsiden av Tempelet for å drøfte religiøse anliggender.
Han understreket at her ble det gitt en anledning for ikke-jøder til å bli kjent med Gud.

Kristus rev ned barrieren

– Noen mennesker var ekskludert fra å gjøre sin entré i Tempelet. Men så kom Jesus Kristus og rev ned barrieren mellom jøder og hedninger, sa paven.
Han understreket sterkt behovet for dialog mellom troende og ikke-troende og forsikret om at sann religion ikke utgjør noen trussel.
– Skeptikere har rett til å ta avstand fra religion som tenderer mot inhumanitet. Religion bør bli bedømt ut fra en fornuftsmessig tilnærming, understreker paven.
Han tilføyde at religiøse mennesker ikke bør frykte en form for sekularisme som tillater individet å følge sin overbevisning og ta sine konsekvenser av den.
Paven oppfordrer også fransk unge om å bringe Gud tilbake i det offentlige rom, der både troende og ikke troende søker rettferdighet og solidaritet i en verden som er preget av kald nyttetenkning.

(Fra Dagen.)

“Religion bør bli bedømt ut fra en fornuftsmessig tilnærming, understreker paven.” 
Ehja…? Det er derfor vi er ateister!?

“Paven oppfordrer også fransk unge om å bringe Gud tilbake i det offentlige rom, der både troende og ikke troende søker rettferdighet…”
Wtf?? “Dere har sjølsagt rett til ikke å tro på Gud, men vil dere være “rettferdige”, må dere omfavne ham” er det han egentlig sier. Makan til arrogant sånnåvæbitsj….

Kategori Arkiv, Arkiv Katolsk


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eleven − 7 =