Reservasjonsrett for leger

Disse kristne legene har problemer. Så store at de kanskje burde ha vurdert andre yrker?

Ikke før leser vi at kristne leger ikke vil imøtekomme lesbiske pars ønsker om assistert befruktning (den har vi vel strengt tatt hørt før), så klare de jammen å toppe den med å nekte å skrive ut prevensjon til unge kvinner!

Leder for Norsk forening for allmennmedisin uttaler at «Det blir vanskelig å være allmennlege hvis man skal reservere seg mot så sentrale oppgaver», mens kristne leger og katolske prester naturligvis støtter denne legen.

Det er fristende å forslå for så religiøse leger at de kanskje heller burde tatt seg arbeid på et gamlehjem. Der vil det bli null problem med prevensjon, ihvertfall.

Men en viktigere tanke som slår oss, er følgende:
Hvis religiøse skal ha en sånn rett, hva skjer den dagen religiøse lærere forlanger å få undervise etter sin personlige overbevisning?
(Her kunne vi sjølsagt tatt med biologer som insisterer på at harer er drøvtyggere og flaggermus er fugler, samt slanger som kan snakke, historikere som hevder at verden ble skapt på ei uke og all annen absurditet som Bibelen er full av. Artig scenario…)


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *