Dødsstraffens forankring i islam utfordres

Forskning på dødsstraff i USA og Asia brukes nå til å studere dødsstraff i muslimske land.

Vi vil bruke teori og empiri som er samlet inn gjennom mange års forskning på dødsstraff i USA og Asia, og se om dette også er overførbart på land med muslimsk majoritetsbefolkning. Skal en klare å avskaffe dødsstraff på verdensbasis, må en forstå bedre hvordan maktforhold og religion virker sammen i hvert enkelt av de islamske landene.

Lill Scherdin er seniorforsker ved Insitutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
Scherdin har i sin forskning blant annet fokusert på Asia, som med sitt høye antall henrettelser har en avgjørende betydning for hvordan dødsstraff i verden kommer til å utvikle seg.

Et viktig fokus for forskningen fremover nå er hvordan islamske land forankrer sin dødsstraffpraksis.

Les hele saken på forskning.no


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *