Iran, Russland og Vatikanet allierer seg mot kvinners rettigheter

De mest hysteriske konstellasjoner finner sted, bare saken er viktig nok!

Når flere tusen nå er samlet i FN-hovedkvarteret i New York for å forsøke å bli enige om hvordan de skal forhindre vold mot kvinner, er det noen som går aktivt inn for å motarbeide.

Flere tusen delegater fra hele verden er samlet i New York i to uker blant annet for å lage globale standarder og utforme en ny politikk på områdene likestilling og kvinners rettigheter.

Det var i den anledning Bachelet så seg nødt til å presisere at verken kultur eller religion må stå i veien for en grunnleggende enighet.

– Dette er en universell sak, og det er ingen kultur eller religion som burde akseptere dette, sier Bachelet om vold mot kvinner til den engelske avisen The Guardian.

Men FNs kvinnekommisjon er bare så vidt i gang, så blir det kjent at diplomater fra Vatikanet, Iran og Russland leder an i arbeidet for å fjerne formuleringene i slutterklæringen som sier at religion og tradisjoner ikke kan brukes som påskudd for å hindre myndighetenes plikt til å avskaffe vold mot kvinner og barn.

Her er hele saken.

Perfekt sak for å bevise at kvinnedagen fremdeles har sin berettigelse!


av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *