Hedningsamfunnet: Reservasjonsrett for lærere i KRLE

Hedningsamfunnet ønsker velkommen en ny regjering med mange gode tanker om frihet og tillit til enkeltmennesket og familien.

Aller viktigst: ”Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre.”

Samtidig ser hedningene at den nye regjeringen ikke klarer å velge hvorvidt samfunnet skal inspireres av den kristne eller humanistiske kulturarv. Dette kan skape store problemer ikke minst i barnas møte med skolen. Er det Darwins utviklingslære eller Vårherres skaperverk som skal forme deres virkelighetsoppfatning?

Hedningene ser at den nye regjeringen skal sikre 55% kristendom i et nytt KRLE-fag, og frykter dermed at Darwin er dømt til å tape for Vårherre. Samtidig påpeker de at regjeringspartiene skal sikre leger reservasjonsrett på samvittighetsgrunnlag mot utførelse av abort. (Partiene er enige om:
• Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.)

Hedningsamfunnet vil derfor anbefale at lignende rett til å følge sin samvittighet innføres i skolen, slik at lærere gis rett til å reservere seg mot kristendomskravet i undervisningen, og gjerne ”etter dialog med Lærernes Yrkesforbund”.


Postet

Kategoriene , ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *