Hedningene vil ha KRT

Pressemelding fra HS

HEDNINGENE VIL HA KRT

Regjeringen ønsker folkets syn på KRLE-saken i den travle adventstiden. Hedningsamfunnet foreslår at faget endres til KRT:
Kritisk Tenkning.

5. januar utløper regjeringens frist for å avgi uttalelse til spørsmålet om religionene plass i grunnskolen. I 20 år har spørsmålet vært en het bokstavlek i skolepolitikken. Sekulære krefter har slåss for å bryte kristendomsfagets monopolstilling i mer enn en menneskealder. KRL (Kristendom og Livssyn) ble innført i 1997 til erstatning for faget Kristendomskunnskap og det alternative faget Livssynskunnskap for avvikerne. I 2008 ble navnet RLE – Religion, Livssyn og Etikk, etter at Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2007 slo fast at faget strider mot menneskerettighetene. ”KRLE” var KRFs forhandlingsseier ved siste stortingsvalg, med krav om 55% kristendom.

Fullstendig revisjon av KRL-faget

Den logiske konsekvens av Menneskerettskomiteens konklusjon er en fullstendig
revisjon av KRL-faget, var vurderingen til Norsk senter for menneskerettigheter.

Hedningsamfunnet slutter seg til dette.

Vårt verdensbilde har endret seg betydelig i de årene bokstavleken om livssyn har pågått i norsk politikk. Smått om senn har kunnskap om menneskenes katastrofale påvirkning av vårt globale miljø seget inn. Vi har begynt å ane virkningene av fundamentalistisk religion på krig og fred over hele verden. Hvilken rolle skal skolen ha for å hjelpe barna til å “tenke sjæl”?

Kritisk tenkning

Underkasting under religionene er ødeleggende for vår evne til å oppfatte virkeligheten, og dermed til å fatte avgjørende og nødvendige beslutninger. Religionene retter blikket mot paradis og dommedag, mot et søttitall jomfruer som skal friste til selvmordsbombing. Kristendommen krever at vi skal be ”til enhver tid”, mens islam krever at hodet skal ned og stompen opp fem ganger om dagen. En slik kroppsstilling lærer oss ikke å stole på vår egen fornuft, eller kritisk tenkning.

Barna trenger å forstå religionene, hvordan de har oppstått og utviklet seg, hvordan de brukes, hvilke konsekvenser de har for kvinners stilling, for homofiles undertrykkelse, for menneskerettigheter. De må lære å oppsøke relevant kunnskap og kunne diskutere dem. Derfor og slik har religionene en viktig plass i skolen. Faget kritisk tenkning har altså relevans for alle andre fag. Det må inneholde og diskutere hva vi faktisk vet og ikke vet, hva som er viktig og hvorfor.


Postet

Kategoriene , ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *