INVITASJON TIL HEDNINGSAMFUNNETS ÅRSMØTE OG ÅPENT BREV TIL JONAS GAHR STØRE

Hedningsamfunnet er Norges eneste organisasjon som arbeider for frigjøring fra religionene og for et sekulært samfunn. Medlemmene våre følger med i det offentlige ordskiftet og har lagt merke til at du har deltatt på arrangement i Sarons dal. Troens bevis. Hva med oss som ikke tror på Gud?

På verdidebatt.no:

Selv om vi kun har rundt 700 medlemmer, er det omkring en million i Norge som må regnes som gudløse og som dermed er uorganiserte hedninger. Vi vil gjerne at du får møte medlemmer av Hedningsamfunnet, vi er engasjerte mennesker som bryr oss om hva som skjer i samfunnet.

Men først og fremst vil vi gjerne vite hva du, Jonas, mener og står for. Hvis statsminister vil du bli? Er det noen grunn til at hedninger ikke skal stemme på Arbeiderpartiet slik at du blir statsminister?

Om du har tenkt å bli statsminister, vil vi gjerne ha en statsminister for hele folket. Også for hedningene. Du har vært i Sarons Dal, og da regner vi med at du også kommer til vårt årsmøte, vi er likeverdige borgere og vårt livssyn er legitimt.

Hvorfor Sarons dal?

På årsmøtet kan du få snakke om hva du vil, selvsagt, men vi håper at du vil fortelle oss om din Gud, ditt forhold til menneskerettighetene og ikke minst hvorfor du reiste til Sarons Dal.

Andre aktuelle spørsmål er hvilken Gud du tror på, Jonas, han vi leser om i bibelen eller er det en reformert og snillere Gud.Ja, vi vil vite mer om guden din. Folk har selvsagt lov til å ha sin tro i fred, troen skal vi ikke ta fra deg. Men vi vil gjerne vite: legger du igjen Gud og bibel når du går inn på Stortinget eller er det den bibelske guds normer som gjelder for deg også i ditt virke? Eller er det bare i noen saker som f.eks mer kristendomsundervisning og mer eller mindre tvungen kirkegang for barn at man skal følge bibel i stedet for partipisk eller fellesnormer som menneskerettigheter?

Hedninger er beleste og kjenner din bibel. Og det er nødvendig fordi Folkekirken fremdeles har en særposisjon som ikke er et demokrati verdig. Folkekirken har fått større frihet og kan ansette biskoper selv. Men det overføres store midler, en politisk styrt pott, som er uavhengig av medlemsantall. Slik har det vært siden 1969, men fremdeles tror mange at kirka får penger pr medlem. Vil du bidra til at alle andre livssynsorganisasjoner får midler pr medlem, og etter en formel som faktisk også omfatter medlemsantallet i Folkekirken? Vi begrunner et slikt spørsmål med at alle som ikke tilhører et tros- eller livssynssamfunn har en oppgave å arbeide for. De burde få lov å disponere den summen som blir tildelt andre livssynssamfunn pr medlem, selv. Trolig ville ikke dagens ordningen tåle å bli prøvd for menneskerettsdomstolen. Hvordan vil du følge opp denne saken og har du satt deg inn i Stålsettuvalgets innstilling?

Det kunne ha vært verre, det må vi ikke glemme, f eks kunne vi hatt forbud mot å undervise i evolusjonskunnskap. Likevel lurer vi på, vil vi med kristen statsminister kunne forvente oss enda flere ”K”er. F eks, kirkelære, kirkegang og katekismus?

Humanistiske verdier, vitenskap og kjærlighet

Hedningssamfunnet er ikke en karismatisk bevegelse og vi kan ikke love deg hallelujastemning. Vi benytter ikke ritualer eller besvergelser. Vi har ingen dogmer og støtter oss kun på humanistiske verdier, vitenskap og kjærlighet til våre medmennesker og vår felles klode. Dette er verdier som vi håper vi har felles med deg. Vi tror derfor at dette vil bli et nyttig besøk både for deg og for oss om du kommer på vårt årsmøte.

Håper du kommer

Hedningssamfunnet avholder årsmøte lørdag 14. november i Oslo. Det hadde vært hyggelig om du kunne komme.

SU

Med hilsen

Siv Sinober

Leder i Hedningsamfunnet


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *