Kjønnssegregering

Mennesker skal ikke segregeres, på noen måter eller grunnlag

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger.

Stort mer burde det ikke være nødvendig å si for å få de fleste som er opptatt av likestilling, humanisme og sekulære verdier til å reagere. Men i stedet har byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland fra Venstre (1), Diskrimineringsombudet (2) og arrangementsjef ved Grieghallen, Rolf Skogstrand (3), alle gått ut og forsvart den forekomne diskrimineringen med henvisninger til religionsfriheten.

Ville holdningen vært den samme dersom det var hudfarge som bestemte hvilke inngang man kunne benytte seg av, så lenge det var begrunnet i religiøse påbud?

Retten til å tro på hva man vil og til å utøve sin religion bør helt klart være så fri som mulig, men like klart begrenses når den går utover rettighetene til andre mennesker. At noen har en tro gir dem ikke dermed spesiell dispensasjon fra å følge spillereglene som gjelder i samfunnet ellers. Og det offentlige har et særskilt ansvar for å innta et tydelig standpunkt når det gjelder bruken av fellesskapets bygg til arrangement som opererer med denne type problematiske vilkår. Det handler ikke om å nekte noen å utøve sin religion, men å nekte dem å bruke religionen som unnskyldning for å spre tankegods som ikke kan beskrives på annet vis enn som direkte menneskefiendtlig.

Denne type misforstått tilnærming til toleransebegrepet representerer et problem som i stadig økende grad gjør seg gjeldende i samfunnet: At man gradvis godtar stadig flere negativt ladede holdninger og adferd, av frykt for å virke fordomsfull dersom man ikke gjør det. Slik får et konservativt, patriarkalsk og fundamentalistisk tankesett anledning til å reetablere seg i samfunnet, flere tiår etter at det ble tatt et kjærkomment oppgjør med kvinnefiendtlige religiøse mørkemenn.

Det kan ikke tolereres.

___________________

Referanser:

1) BT 
2) Aftenposten 
3) BT


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *