Skal likestillingsombudet støtte diskriminering på grunn av religion?

Åpent brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

”Menn skal styre over kvinner, fordi Gud har gitt dem mer (styrke)…”
(Koranen 4:34…)

Diskriminering kan ha en religiøs begrunnelse, mener Diskriminerings- og likestillingsombudet. Selvfølgelig kan det det. Som oftest er det vel nettopp religionene som leder an i kjønnsdiskriminering. Som sier at kvinnene skal tie i forsamlingen, som krever at mennene skal veilede kvinnene med fasthet, og som sender menn og kvinner til hver sine innganger.
Og så da? Hva blir Diskrimineringsombudets oppgave da?

”Likestillings- og diskrimineringsombodet skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering  på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombodet handhevar diskrimineringsforboda i lovverket, gir rettleiing og er ein pådrivar for likestilling og mangfald ” (Ombodets mandat)
Og så kommer ombudets begrunnelse for ikke å kreve likestilling i Grieghallen: «Dersom kommunen hadde nektet utleie eller satt felles inngang som vilkår, ville dette reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion».
Ser ikke ombudet at det er nettopp det de har gjort? De har reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion. Og så har de svart på spørsmålet. Moskéens diskriminering på grunn av religion er greit for oss.
Hedningsamfunnet vil be om svar på dette spørsmålet:
”Faller ombudets mandat om likestilling for kjønnene bort når diskrimineringen er religiøst begrunnet? Og hvem skal i så fall kjempe for kvinners rett når ombudet har gitt seg selv munnkurv?”

Styret i Hedningsamfunnet


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *