Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange “gode” sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine “små brune”. Den siste kommer godt til rette i disse dager.

DnK har en slags 500årsjubileum i år. Ihvertfall er det 500 år siden Martin Luther angivelig slo opp sine 95 teser, i protest mot deler av virksomheten til pavekirka.

De markerer dette i hytt og kav, noe Hedningsamfunnet ønsker å balansere en smule. Vi har planer om egne aksjoner, basert på noen av disse sitatene, som gir et langt mindre flatterende bilde av denne reformatoren.

Her bringer vi et knippe av disse elleville sitatene. Vil du ha fler, kan boka (og bøkene) bestilles på religionskritisk.no.

Teser fra Martin Luthers skrifter

Gud kan ikke synde mot noen lov, for ingen lov gjelder for ham. Derfor er det godt, alt hva han gjør. En gjerning kalles god når det er han som gjør den.
Preken, 2. juledag 1524

Oppe i luften svever de onde åndene over oss som skyer. De flakser og flyr overalt rundt oss som humler, i utallige store skarer. De kommer også til syne i legemlig skikkelse, som flammende drager og andre skikkelser. 
Preken, 29. oktober 1531

Satan er overalt omkring oss, og opptrer av og til i forkledning. Jeg har selv sett ham i skikkelse av ei sugge, et brennende nek og lignende.
Udatert preken, 1533

… finner du slike barn så kast dem i Elben, for djevelen ønsker ikke å druknes. (Om barn som er besatt av djevelen.)
Preken, 20. september 1545

Djevelen prøver å få deg til å ringeakte Guds ord, til å sovne under gudstjenesten.
Preken, 15. desember 1528

Fornuften er direkte i strid med troen. Derfor må man la fornuften fare.
Udatert preken, 1537

Se til at du holder fornuften i tømme og ikke følger dens besnærende tanker, men kast dritt i ansiktet på den så den blir deg motbydelig! 
Preken 17. januar 1546

Det er bare tro som gjør deg til et godt menneske, bare vantro som gjør deg til et ondt menneske.
Et kristenmenneskes frihet, 1520

Slik som et menneske er; troende eller vantro, slik er er dets gjerninger. Den troende gjør gode gjerninger, den vantro gjør onde gjerninger.
Et kristenmenneskes frihet, 1520

Hvis de unge overtrer et bud skal man straks være etter dem med riset, påpeke budet for dem og banke det inn i dem hver gang. 
Luthers store katekisme, 1529

Kvinnene er ikke skapt for annet enn at de skal tjene mannen, og være til hjelp med å avle barn.
In genesin declamationes, 1527

Kvinnen skal ære og frykte mannen i tukt og engstelse.
Preken over Efeserbrevet 5; 24. april 1536

I kvinnekjønnet har djevelen et redskap som står ham så nær at han bruker dem i sin tjeneste. 
Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo, 1518

Det er på sin plass at ektemannen sier: Vil ikke du, så vil en annen. Vil ikke kona, så får han gå til tjenestejenta. Men med det forbehold at mannen først advarer kona og sier det to eller tre ganger til henne, og dessuten lar andre få vite om hennes halsstarrighet, slik at menigheten kan straffe henne.
Vom ehelichen Leben, 1522

Hvis nå et menneske unndrar seg og ikke vil, da røver det sitt legeme fra den det har gitt det til. Dette er egentlig imot ekteskapet, som blir ødelagt. Derfor må her de verdslige myndigheter tvinge kvinnen, eller henrette henne.
Vom ehelichen Leben, 1522

Dersom kvinnene sliter seg ut ved stadige barnefødsler, så spiller det ingen rolle. La dem bare fortsette å føde barn til de dør av det; det er derfor de er her i verden.
Vom ehelichen Leben, 1522

Kjønnsdriften er en grov synd som enhver er skyldig i.
Preken 17. januar 1546

I ond lyst avler vi barn. Men Gud finner seg i den syndige barneavlen. Skjønt han ser at ekteskapet er fordervet av vellyst, så opphever han det ikke av den grunn, og heller ikke barneavlen. Han vil heller tåle denne moralske synden enn å utrydde skaperverket.
Enarratio Psalmi LI, 1538

Den ekteskapelige plikt (dvs. samleie) er ifølge Salmenes bok 51 en helt avsindig synd, som ikke på noe punkt skiller seg fra ekteskapsbrudd og hor når det gjelder brunsten og den skammelige vellyst. Men av lutter barmhjertighet tilregner ikke Gud oss denne synden, da det er umulig for oss å unngå den, skjønt vi er forpliktet til det. 
De votis monasticis Martini Lutheri iudicium,1521

I synd er vi unnfanget, i synd er vi født, og i synd forblir vi livet ut. Denne arvesyndens vanvidd og dårskap må straffes både hos barn og voksne. Derfor sender Gud oss plager gjennom øvrighet, dyrtid, pest, krig, tyrkere, pave og djevel. Hvorfor gjør han det? Jo, det gjør han for at vi skal rope på ham når vi blir prylt.
Forelesninger over 1. Mosebok

Da jeg var barn, fantes det mange hekser som forhekset folk og fe og særlig barn. Likeledes skadet de kornet med storm og hagl som de fremkalte med trolldomskunstene sine.
Den store Galaterbrevkommentaren, 1531

Det er lett å skjelne sykdom og bedrag som skyldes hekser, fra naturlige sykdommer. Som når det kommer kull, hår, redskaper o.l. ut av en verkebyll, slik jeg selv har sett det hos baronessen av Mansfeld. 
Preken, 12. september 1529

Ved hjelp av trolldom kan heksene skade folks øyne og gjøre dem blinde, gi dem sykdommer, skyte piler i leggene deres, forhekse dem ved hjelp av bilder, og endelig etter behag enten drepe dem eller la dem sykne hen av en kronisk og uhelbredelig lidelse, noe jeg selv har sett mange bli utsatt for. 
Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo, 1518

Trollmennenes onde gjerninger skjer med Guds tillatelse.
Preken, 12. september 1529

Trolldom og hekseri er djevelens eget verk, som han ikke bare benytter til å påføre oss skade, men også til å drepe oss når Gud tillater det. Derfor kan han også skade barn ved hjelp av heksene sine. Han kan gi barn hjertelidelser, blinde eller stjele dem, og til og med legge seg selv i vuggen i et bortført barns sted. Jeg har hørt at det fantes et slikt barn i Sachsen som fem koner ikke klarte å amme tilstrekkelig. Og slike eksempler finnes det mange av. 
Den store galaterbrevkommentaren, 1531

Det er en svært rettferdig lov som sier at trollkvinner skal drepes. Når du ser slike kvinner, så har de djevelske ansikter. Jeg har selv sett noen av dem. Derfor må de drepes. 
Predigten über das 2. Buch Mose, 1526

Jeg har med mine egne øyne sett nesten hundre tusen djevler i ett menneske.
Preken 7. mai 1525

Livegenskapen strider ikke mot kristendommens vesen, og den som sier det, lyver. 
Preken, 21. mai 1525

Kvel, stikk og slå dem i hjel, i det skjulte eller åpenlyst, hver den som kan! Jeg tror ikke det finnes noen djevler igjen i helvetet, de har fart inn i bøndene alle sammen. 
Mot bøndenes røver- og morderbander, 1525

Hvis det finnes uskyldige blant bøndene, vil Gud redde dem slik han gjorde med Lot og Jeremias. Gjør han det ikke, er de så visst ikke uskyldige. Det er på høy tid at de blir kverket som gale hunder.
Brev til Johann Rühel, 30. mai 1525

Bøndene ville ikke høre; det nyttet ikke å snakke til dem. Da måtte man åpne ørene deres med bøssekuler så hodene sprang i filler. Hvis man sier at nå er jeg svært så hatsk og ubarmhjertig, så svarer jeg: Barmhjertighet meg her og barmhjertighet meg der. Nå er det snakk om Guds ord. Gud vil at kongen skal æres og opprørerne tilintetgjøres, og dog er vel han så barmhjertig som noen?
Ein Sendbrief von dem harten Büchlein wider die Bauern, 1525

Man burde ta paven selv, hans kardinaler og alt hans ugudelige pakk og rive disse gudsbespotternes tunger ut med roten. Selv om dette egentlig er en altfor mild straff for deres gudsbespottelse og avgudsdyrkelse. 
Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, 1545

Helvetet vil nok bli langt verre enn noen kan tenke seg.
Der Prophet Jona ausgelegt, 1526

Alle som har skrevet om det, sier at de fordømtes største pine vil være den at de vil få se at de til evig tid må være atskilt fra Gud og hans utvalgte. Og det er sikkert riktig at dette vil være mer uutholdelig enn flammene og den voldsomme heten.
Preken, 8. mai 1535

Vi må tro at vår herre Jesus Kristus talte sant når han sa til de jødene som ikke ville ta imot ham, men derimot korsfestet ham: ”Dere er ormeyngel og djevelens barn”. Jeg har hørt og lest mange historier om jødene som stemmer med det Jesus sier her. Nemlig at de har forgiftet brønner, begått mord i det skjulte og stjålet barn.
Om jødene og deres løgner, 1543

Jødene er ofte opp gjennom historien blitt beskyldt for å forgifte brønnene og for å stjele barn og stikke dem ihjel med nåler, som i Trent, Weissensee osv. De vil vel benekte dette. Men enten det er sant eller ikke, så vet jeg meget vel at de fullt ut har viljen til å gjøre slikt hvis de fikk sjansen ─ i hemmelighet eller åpenlyst. 
Om jødene og deres løgner, 1543

De gjør sikkert mer og verre ting mot oss enn vi vet om. For Kristus lyver ikke når han kaller dem slanger og djevelens barn. Det vil si: De er mordere alle sammen, om de kan.
Om jødene og deres løgner, 1543

Hva skal så vi kristne gjøre med dette gemene, fordømte jødefolket? Jeg vil gi mitt trofaste råd.
For det første, at man setter fyr på deres synagoger eller skoler (…)
For det andre, at man også river ned og ødelegger husene deres (…)
For det tredje, at man tar fra dem alle deres bønnebøker og Talmudskrifter (…)
For det fjerde, at man under trusler om dødsstraff forbyr rabbinerne deres å undervise (…)
For det femte, at man helt og holdent nekter jødene reisetillatelse. For de har ikke noe rundt i landet å gjøre, de kan holde seg hjemme.
Om jødene og deres løgner, 1543

Skal vi bli fri for jødenes bespottelse og slippe å være medskyldige, så må vi kvitte oss med dem og drive dem ut av landet.
Om jødene og deres løgner, 1543

Salme 81 sier: Åpne munnen, så skal jeg fylle den. Men jødene knep sammen munn, øyne, ører og nese, av alle krefter og av hele sitt hjerte. Så kom djevelen, og for ham sperret de opp øyne, svelg, ører, hjerte og alle sanser. Da skeit og sprutet han dem så fulle at de flommet over av djevledritt alle steder. Dette får dem til å smatte av hjertens lyst, som svin. Slik vil de ha det.
Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, 1543

Det er fortvilet og forbasket med den tøylesløse pøbelen. Ingen kan regjere dem så godt som en tyrann; han er lenken som holder hundene på sin plass. Skulle det finnes en bedre måte å regjere dem på, så ville Gud ha gitt oss en annen ordning enn sverdet og tyranniet.
Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526

Ettersom Gud har gitt loven og vet at ingen holder den, så har han i tillegg innsatt folk til å drive den igjennom med pisken. Likesom eseldrivere, som uopphørlig må bearbeide eslene med pisken for at de skal lystre, slik må herskerne gjøre med pøbelen. De må drive, slå, kvele, henge, halshugge og radbrekke, for at man skal frykte dem og folket holdes i age. 
Preken, 2. februar 1526

Gud holder krigen så høyt at han kaller den sin egen ordning, og vil ikke at man skal si eller mene at det er menneskene som har funnet den opp eller innført den. For hånden som fører sverdet og dreper, er ikke lenger en menneskehånd, men Guds hånd. Det er ikke mennesket, men Gud som henger, radbrekker, halshugger og dreper. Det er Gud som fører krig.
Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526

… sauene, storfeet, drengene og tjenestejentene, alt sammen var dengang livegen eiendom, som annet fe som de solgte som de ville. Slik hadde det vært best om det var fremdeles, for nå kan jo ingen tvinge eller temme tjenestefolket. Dengang kostet en dreng fra 1 til 8 gylden, en tjenestejente fra 1 til 6 gylden, og måtte gjøre som husfruen ville. Hvis verden skal bestå en stund til, kan man ikke la det skure lenger, man må gjenopprette denne ordningen.
Preken over 1. Mosebok 20, 1527

Her må jeg komme med formaning og trøst til de tyskere som allerede er fanger i Tyrkia, eller som kan komme til å bli det. Stikk for all del ikke av! Ikke, ikke så, kjære broder! Du må tenke på at du har tapt din frihet og blitt livegen. Med mindre din herre tillater det, kan du ikke bli fri igjen uten å synde og være ulydig. For i så fall røver og stjeler du ditt legeme fra din herre. Og det har han kjøpt eller på annen måte tilegnet seg for at det for fremtiden ikke skal være din men hans eiendom, på samme måte som et krøtter eller andre av hans eiendeler.
Heerpredigt wider den Türken, 1530

Sitatene er som sagt hentet fra Ronnie Johansons bok Luthers lille brune, som kan bestilles fra religionskritisk.no

Kategori Arkiv, Arkiv Fra DnH, Arkiv Hjemme


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × five =