Samar fra Syria – norsk ateist

Samar oppsummerer veldig godt hvorfor ateister fra islamske land finner en viktig sak å jobbe for hos Ateistene.

«Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse.»

Du er helt nylig blitt medlem av Ateistene, og heter Samar Thea Synnøve. Litt uvant navn? Synnøve fra Syria – det må være et navn du fant på?

– Når det gjelder min identitet, så er det jeg som bestemmer – selv om jeg kommer fra Syria. Synnøve er faktisk navnet på jenta mi. Hun er født her i Norge. Det er hun og jeg og navnet hennes som teller i mitt liv nå. Men det er også andre årsaker til at jeg kaller meg dette på Facebook. Jeg vil ikke være søkbar for syrere. Jeg vil velge mitt eget nettverk.

Syrer og vil ikke skjule det

Hvorfor vil du i utgangspunktet ikke oppfattes som syrer?

– Jeg er syrer i bunn og grunn og vil ikke skjule det. Nasjonalitet er verken noe å være stolt av eller skamme seg over. Men jeg vil holde meg unna syrere. Det er politisk betent. Syrere faller inn under to ekstremer. De er enten vanvittig lojale overfor presidenten, eller de er opprørere og jihadister og islamister. Folk som synes at drap på dem som ikke er muslimer er greit. Jeg faller ikke inn under noen av delene.

Du er fra kysten?

– Jeg er fra Latakia, den største havnebyen i Syria.

Folkegruppen kurdere er det også mange av i Syria. Men de faller utenfor de gruppene du snakker om?

– Helt enig. Stort sett er de muslimer, men når det gjelder politiske holdninger faller de utenfor de to ekstreme gruppene. De mener de har rett til en stat, men tyrkere, syrere, irakere og iranere mener ikke det. Jeg er enig med dem, mener at de bør få ha sin egen stat, på linje med andre nasjonaliteter.

Hvor plasserer du seg selv i det politiske og kulturelle bildet i Syria?

– Jeg er egentlig fra folkegrupper som er lojale mot presidenten. Vi er redde for etnisk rensing, mot drap på vantro. (Jeg støtter ikke presidenten.)

Hvordan kom du hit?

– Det er ikke hemmelig. Jeg kom ulovlig hit. Syrere får ikke visum til noe sted i verden fordi de har rett til asyl. Dette er sanksjoner som rammet folk og ikke presidenten.
Jeg var livstruet og i direkte fare på grunn av mitt utseende som viste at jeg ikke er muslim. Jeg var dødsredd for å bli kidnappet av opprørere. Jeg så vantro ut og lignet dessuten på de gruppene som støttet presidenten. Det ble utført to ubeskrivelig forferdelige massakrer på min folkegruppe, begge to skjedde 3 kilometer langt fra meg. Jeg slapp unna disse to massakrene.
(Red anm: Hun kom «ulovlig» til landet, men har lovlig opphold og permanent oppholdstillatelse, og ingenting av hennes historie er skjult for myndighetene.)

Grunnlegger av sekulært parti

Jeg var også grunnlegger av et sekulært parti som styres av Nabil Fayad som fikk drapstrusler hele tida. 
Jeg hadde gode jobber og god økonomi. Når jeg ønsket et bedre bedre liv betyr det at jeg får bli som jeg vil, en fri kvinne som vasker sin egen hjerne. Derfor er jeg ikke velferdsflykting som nettrollene sier om oss. 
Grensene er menneskeskapt – jeg har ikke respekt for alt som er menneskeskapt.

Du er mer opptatt av det gudeskapte?

– Nei, men jeg mener mennesker har rett til et trygt liv. Jeg støtter ikke krigere, våpenbruk, hvorfor skal jeg dø på grunn av dette? Jeg bare fant min vei til Norge. Min mann valgte å komme etter meg – tre måneder senere. Så fikk vi Thea Synnøve, som nå er drøyt to år gammel, og går i barnehage. Jeg ønsker å utdanne meg som pedagog, enten for skole eller barnehage.

Visste ingenting om Norge

Hva visste du om Norge?

– Ærlig talt – ingenting! Pinlig – men det var svigermor som sa det var greit å bo i Norge. Jeg vet ikke hvorfor – jeg pleier ikke å gjøre noen ting uten å planlegge. Jeg bare stolte på det. Kvinner er vanskeligere å definere statusmessig i min folkegruppe, et minoritet. Vi er moderne i utseendet, men vi anses på et nivå som er langt fra menn i min folkegruppe–- vi er lavstatus i Syria. 
Men når det gjelder bekjennelse stiller menn og kvinner likt. De tør ikke å kalle seg ateist, lovverket er islamsk og i islam er det dødsstraff for dem som blir ateister etter at de var muslimer, ex-muslimer. Kanskje er de noe i retning av det, eller agnostikere. Men de sier det ikke. 
Syrere synes det er vanskelig å si at det ikke finnes gud. Fordi måten vi lærer om religion er noe hjernevaskgreier, vi settes i boks og trues hvis vi prøver å tenke utenfor boksen. Trues med helvete.

Synes du at du ble født inni denne boksen selv? Når begynte du å kravle ut av den?

– Nei, jeg arvet den. Majoriteten i Syria er sunnimuslimer, og ekstremt religiøse. Det er det vi lærer på skolen, på den veldig ekstreme måten. Menn i min folkegruppe har hemmelige ritualer som er eksklusive for menn, de er eliten, bare de har den ekte sannheten. 
Men min familie er moderne. Våre kvinner går uten skaut, og har ingen ritualer i det hele tatt. Så jeg begynte å tenke – vi er vantro folk, noe jeg hørte på skolen, jeg spurte mor: hvorfor er du vantro, hvorfor går du ikke med skaut? Da sa far til meg: Jeg har ikke forhindret deg i å bruke skaut, du kan gjøre det du vil! Og så begynte jeg å sjekke selv.

Kvinnehjernen kan ikke forstå sannheten

Jeg hørte at jeg er fra en religion hvor religionen bare hører til menn. Kvinnehjernen er ikke i stand til å forstå den ekte sannheten. Så vi er ikke på nivå med menn i det hele tatt. Så begynte jeg å sammenligne meg med gutter med samme etniske bakgrunn. Er han bedre enn meg? Nei, jeg kan ikke forstå det. Ali, fetteren til Muhammed er vår gruppes forbilde, nærmest vår gud. I hans lære trengs det to kvinner for å veie opp mot en mann – det trengs to vitner der mannen trenger ett. Hvem er denne mannen, denne guden?

I forhold til sansene mine er det jeg som er ekte, ikke ham. Det er jeg som finnes i virkeligheten og ikke han. Så jeg begynte å lete etter den ekte sannheten. Jeg er en ærlig person og ville ikke røre bøkene til broren eller faren min fordi de mener at gud skal straffe dem hardt for det. Jeg respekterte det, jeg tar derfor ansvaret og risikoen selv og alene. Så jeg måtte finne mine egne kilder. Jeg leste Suliman al afandi, al bakurah al sulaymaniyah. Så jeg tenkte jeg var veldig heldig som ikke kastet bort tid på Ali og Muhammed.

Solgte gull og kjøpte bøker

Da jeg var 18-19 fikk jeg gullsminke som gaver av familien etter jeg var ferdig med videregående skole. Men jeg solgte alt gull og kjøpte bøker – politiske bøker og annet interessant, rebell dame…Maryam Nor, Libanon. Leste om Nostradamus – begynte å oppdage at religion er en politisk greie, å herske over folk og styre dem. Senere ble jeg istand til å si – det finnes ingen gud! Snakket med menn som spurte – er du mann? fordi det ikke er lov å stille religiøse spørsmål som kvinne fra min etniske bakgrunn. Det er synd at jeg ikke hadde lest noe av den viktigste kvinnen i midt-østen, nemlig Nawal_El_Saadawi, men jeg har lest masse sitater fra henne.

Jeg vet godt at det ikke er trygt å kritisere religion.

– Du spurte meg om hvorfor jeg holder meg unna syrere. Jeg holder meg unna arabere også. Vi har ekstremt forskjellige interesser og holdninger. De er upraktiske, synes jeg.

Vil være aktiv ateist

Jeg vil gjerne bruke tiden på noe som kan være viktig. Jeg vil være aktiv i Ateistene – en organisasjon som kan gjøre noe med holdninger. Jeg har noe å bidra med – et annet perspektiv, siden jeg kommer fra et land som er religiøst. Jeg vet godt hva jeg snakker om, og siden jeg er opptatt av psykologi kan jeg si noe om hvordan religion har mentale virkninger på samfunnet.

Jeg har mange synspunkter og kan formulere hva jeg mener enda bedre i fremtiden, når språket mitt blir bedre. Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse.

Religionen oppfatter seg selv som det eneste riktige. Religionen ekskluderer alle annerledes tenkende mennesker. Det blir hat.

Er ikke eksklusjon grunntanken i religion? Gud som går i kompaniskap med en liten stamme i Midt-Østen og hjelper dem i krig mot andre folkegrupper?

Gud blinder sine motstandere

– Jeg var midt i krigen, alle var krigere rundt meg, på den ene eller andre siden. Så jeg hørte en historie om at fiendens krigere mente at de var usynlige. At den syriske hæren ikke kunne se dem, fordi de kjempet for guds skyld. Gud hadde blindet motstanderne. De var overrasket over at andre kunne se dem. – En mann hadde spurt: Ser du meg?

Forklar meg hvorfor du tror på din sannhet

Hva har ateismen å fare med da? Den har ingen løfter. Hva er godt med ateismen? Hvordan kan vi overbevise noen om at troen på ingenting kan være noe å trakte etter?

– Vi må møte den religiøse galskapen med innsikt og empati.

Når man kommer med en ny idé til en person må man forvente motstand. Stille rasjonelle spørsmål på en høflig og saklig måte. ”Forklar meg hvorfor du tror på din sannhet.”


av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *