Hva er ateisme?

For å finne ut hva ateisme er, eller hva dette ordet brukes til å representere, kan vi starte med å se på etymologien for ordet. Ordet ateisme er bare ett av veldig mange ord som har prefikset a-, og inkluderer ordet teisme. Teisme er troen på eksistensen til én eller flere guder. Prefikset fra det greske a- betyr uten, fravær av eller mangel på, mens theos betyr gud. Ateisme er derfor da uten, mangel på, eller fravær av tro på eksistensen til guder. For å si det på en annen måte så er ateister ikke overbevist om at eksistensen til guder er sann.  

Hva ateisme ikke er

Ateisme er ikke et livssyn, et trossystem, en ideologi eller -isme. Et livssyn er mer omfattende, og er en overordnet, felles og egen benevnelse som dekker synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdioppfatning. Humanisme er et livssyn hvor ateisme er en del av det. Er du humanist er du også ateist. Det er ingen ideer, trosbekjennelser, ideologi, praksis, regler, bud eller lover tilknyttet ateisme. Det er teisme som er en -isme. Om vi bruker en bindestrek vil betydningen bli tydeligere: a-teisme.

Å ikke tro på eksistensen til guder er ikke det samme som å ha standpunktet om at guder ikke eksisterer.

Ateisme er ikke en tro eller overbevisning om at guder ikke fins, selv om noen teister og enkelte ordbøker på internett påstår dette. Ordbøker er ikke autoriteter på hva ord betyr, de viser bare hvordan folk flest bruker disse ordene. Det fins selvfølgelig mennesker som er overbevist om at guder ikke fins, men de har fortsatt et fravær av tro. Det naturlige kognotiveutgangspunktet er å ikke tro at x er sant, ikke å tro at x ikke er sant.

Kategori Artikler


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × 2 =