Hva er tro?

Hva er tro, og hvordan skiller vi mellom ulike typer tro? Ordet tro brukes for flere ulike ting og brukes i flere ulike kontekster. Dette ordet kan føre til misforståelse og tvetydighet, og det kan derfor være viktig å være bevisst på forskjellene.

I tankefeilen ekvivokasjon brukes ett ord flere ganger i ett argument der i en del av argumentet brukes én betydning av ordet, mens i en annen del av argumentet brukes det samme ordet med en helt annen betydning. Tro kan brukes til å bety tillit eller tiltro til noe eller noen. Tro kan brukes til å bety antakelse eller gjetning. Det kan brukes til å bety at man aksepterer en påstand som sann. Tro kan være et synonym for overbevisning. En overbevisning kan være sinnstilstanden man er i etter man har hørt eller lest argumenter, eller opplevd noe, som gjør at man godtar en påstand som sann..

I religiøs og teistisk sammenheng er tro i lære og praksis en overbevisning uten evidens. I religion blir det sett på som en dyd å tro på noe uten bevis, og på tross av mangel på bevis. I Johannes 20:29 i bibelen står det «velsignet er de som ikke ser og likevel tror.» I Hebreerne 11:1 står det «Tro er substansen av ting håpet for, beviset for ting som ikke er sett.». Dette utsagnet fra Hebreerne gir lite mening fordi tro er ingen substans, og tro er ikke det samme som bevis. Selv om man skulle være overbevist og veldig sikker på at noe er sant, så betyr det ikke nødvendigvis at det er det. En påstand kan potensielt være sann selv om det ikke er fremlagt bevis for den, men vi må fortsatt ha bevis før vi tror på den. Sier vi det på engelsk blir kanskje den teistiske eller religiøse formen for tro litt lettere å forstå: «faith is belief without evidence.».

Filosofiprofessor Peter Boghossian ved Portland State University beskriver i sin bok A Manual For Creating Atheists den religiøse formen for tro (faith) som «å late som man vet noe man ikke vet». Når folk later som de vet noe de ikke vet så ytrer de en påstand, gjerne noe ekstraordinært, uten at de har noe som helst bevis for den. Et eksempel er påstanden om at Jesus stod opp fra de døde, eller «Gud er glad i deg og vil ha et forhold med deg». Matt Dillahunty, en av programlederne fra innringerprogrammet The Atheist Experience, sier det på en veldig god måte: «is there anything you can’t believe based on faith?» Tro (faith) er en upålitelig måte å komme frem til sannhet på fordi den leder til et hav ulike, religiøse trosretninger og motstridende konklusjoner.

John W. Loftus, forfatteren av boken The Outsider Teist For Faith – How To Know Which Religion is True, er en eks-kristen som har definert religiøs tro som det irrasjonelle spranget over sannsynlighetene og behovet for evidens. 

Hvis vi sier at vi tror på evolusjon ved naturlig seleksjon så mener vi at vi har akseptert og godtatt det som sant på grunn av sterk bevisføring som støtter opp om det. At vi tror på det betyr at vi er overbevist om at det er sant, at det er i samsvar med virkeligheten. Evolusjon er et faktum, og et faktum er noe som er kjent for å være konsistent med objektiv virkelighet og kan bevises å være sant med evidens. Sannheten er hva faktaene er.


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Ett kommentar til “Hva er tro?”

  1. Tor Werner Müller avatar
    Tor Werner Müller

    Jeg «tror» det ikke er lett å snakke(skrive) om dette på norsk for tro på norsk omfatter så mange forskjellige begrep. (religiøs) tro, men vanlig bruk ellers betyr mange ting og brukes hyppig. Det blir kanskje mer korrekt å snakke om sannsynligheter. «Det er sannsynlig at det blir regn i morgen».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *