Hva tror ateister på?

Ateisme sier ingenting om hva en ateist tror på, det sier bare noe om hva en ikke tror på. Ateister kan tro på mange forskjellige ting som ikke har noe med ateisme å gjøre.

En som er ateist kan være overbevist om at filosofisk naturalisme er sant, dvs. tanken om at den naturlige verden er alt som eksisterer.

En ateist kan også tro på materialisme – det filosofiske standpunktet om at alt som eksisterer består av materie, men dette har heller ingenting med ateisme å gjøre. Ateisme tar kun for seg om man har en tro på eksistensen til guder eller ikke.

En ateist kan være overbevist at evolusjon ved naturlig seleksjon er virkelig, men ateisme i seg selv har ingenting med dette å gjøre. I den grad evolusjon kan knyttes til ateisme så kan en forståelse av evolusjonslæren før til at man blir ateist, eller filosofisk naturalist. Det fins også teister som tror på evolusjon. Evolusjon er dog et faktum som er bekreftet ved den vitenskapelige metode, og er ikke bare noe man tror på.

Det som vi nok trygt kan stadfeste er at ateister generelt har en tendens til å godta vitenskapens konklusjoner som sanne i mye større grad enn teister.

Kategori Artikler


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

7 − 3 =