Hvorfor vi ikke tror på guder

Vi er vi er avvisende til eksistensen til Gud eller guder for samme grunn som vi er avisende til eksistensen til nisser, demoner, spøkelser, ånder, engler, troll og feer. Vi vet at ulike folkegrupper fra alle verdenshjørner gjennom historien har oppfunnet tusenvis av ulike guder. Det har gjennom menneskehetenes historie vært et stort mangfold av ulike religiøse trosretninger med hver sine mytologier og skapelsesmyter, så det vil derfor være rimelig å trekke slutningen at de alle er et resultat av fantasien og er oppdiktet.

Hvis man er opptatt av å tro på ting som er sant så er det svært vesentlig å bruke metoder som pålitelig leder til det som mest sannsynligvis er sant. De mest pålitelige metodene for å fastslå hva som er i overenstemmelse med virkeligheten er den vitenskapelige metode, pålitelig epistemologi, logikk, fornuft, rasjonalitet og skeptisisme. Evidens, empiri og bevis må være på plass før vi kan stadfeste om noe er sant eller ikke. Vi kan godt tro på deg hvis du sier du har vært på tur med hunden din uten av at vi krever evidens for det, men ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis. Vi må ha mer enn anekdoter om personlige vitnesbyrd for å godta påstander om overnaturlige årsakssammenhenger. Hvis det ikke er noen måte å demonstrere at overnaturlige, immaterielle vesener er en del av virkeligheten så er det vanskelig å bekrefte om de i det hele tatt fins. Inntil dette kan bli demonstrert så ser vi ingen god grunn til å godta at det fins noe overnaturlig. Vår holdning er at inntil vi har en god grunn til å tro at x er sant så vil vi være avventende og holde tilbake troen på det. Den som fremsetter en påstand har tatt på seg en bevisbyrde, ikke den som ikke tror på påstanden. Til dags dato har vi aldri opplevd at bevisbyrden for overnaturlighet har blitt møtt. Vi sier ikke nødvendigvis at folk tar feil, men vi kjøper bare ikke historien. Vi er ikke overbevist.

Ordet ateist sier noe om hva man ikke er. Å si at vi er ateister er det samme som å si at vi ikke er teister, derimot så er vi skeptikere. Vi ønsker å tro på flest mulige ting som er sant, og færrest mulige ting som er feil. Vi ønsker å stille kritiske spørsmål til påstander der vi merker det er noe som skurrer. Vi vil passe godt på at det vi godtar som sant i størst mulig grad er i samsvar med virkeligheten. Vi vet at vi mennesker er feilbarlige, kan begå mange logiske feilslutninger og falle for en hel rekke kognotive biaser. Dette er viktig å være bevisst på. Vi mener det er viktig å granske sannhetsverdien i de påstandene vi blir fortalt, og ikke blindt godta alt vi blir fortalt.

Tiden for å tro på noe som sant er først etter at det har blitt bevist og demonstrert. Gjør vi det på den motsatte måten er det ingen grense for hva vi kan få oss til å tro på. Med en slik tankegang vil alt vår fantasi og våre tanker produserer være sant, og det er en upålitelig metode for virkelighetsorientering. Å kvitte seg med en falsk oppfatning bør ses på som en seier. Det bør i være alles beste interesse å tro på det som er i samsvar med virkeligheten. Det man tror på påvirker ens handlinger, og handlinger har konsekvenser. Er det man tror på usant så kan det i beste fall føre til mye bortkastet tid, og i verste fall får det svært skadelige konsekvenser for en selv og andre. Vi vil oppfordre til sunn skeptisisme, for ingen liker å bli lurt.


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *