Religionskritikk – hva det er og hvorfor det er viktig

Religionskritikk omfatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser, kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.

Så hvorfor ønsker vi å kritisere religion?

Fra historien har vi lært at religion har hatt mange skadelige konsekvenser for individet og samfunnet. Når vi kritiserer religion så ønsker vi å rette søkelyset på ideer som har skadelige konsekvenser, og vi vil argumentere for at religiøse forestillinger og doktriner sin sannhetsverdi mangler rot i virkeligheten. Vi gjør dette fordi vi bryr oss om menneskets velvære og vil kjempe mot destruktive ideer som blir satt ut i praksis. Religionskritikk å kritisere dårlige ideer.

Vi har ingenting i imot religiøse mennesker. Vi ateister kan ha teistiske familiemedlemmer og venner som vi er glade i, og som vi har gode forhold med. Vi har ingen intensjon å hetse religiøse mennesker, og vi tar selvfølgelig avstand fra dette. Mange teister er snille og gode mennesker. Vi er villig til å medgi at religion i mange tilfeller kan bidra positivt til menneskers velvære. Religion kan gi mennesker en følelse av fellesskap og mening i livet.

Samtidig så må vi ikke glemme de negative konsekvensene religion har hatt for verden, og fortsetter å ha. Teisme er ikke noe som er bare hører privatlivet til. Teisme og religion har negativt påvirket politikk og samfunn på mange måter. Religion har stått for anti-vitenskap, krenkelse av ytringsfriheten, krenkelse av bestemmelsesretten over egen kropp og eget liv i form av for eksempel abortmotstand og omskjæring. Religion har fostret irrasjonalitet, fordommer og hets av annerledestenkende. Mange grusomme handlinger er blitt gjennomført og rettferdiggjort med bibelen og koranen som kilde og inspirasjon. Disse religiøse bøkene har innhold der Gud støtter folkemord, evig tortur, kvinnediskriminering og slaveri. Det er ganske godt dokumentert at disse skriftene har utallige selvmotsigelser og vitenskapelige feil som gjør de langt i fra feilfrie.

Vi er for et skille mellom stat og religion, men krenkelsen av dette prinsippet er dessverre ennå tilstedeværende i mange land. I USA har kreasjonister prøvd å innføre kreasjonisme ved siden av evolusjonslæren i skolen, og i amerikansk politikk har ateister blitt ekskludert.

Vi er for friheten til å praktisere en religion så lenge den ikke er til skade for andre, og ikke minst er det viktig for oss at folk også kan få leve sine liv i frihet fra religion.

Vi forstår at religionskritikk kan være støtende og sårende for enkelte. Noen ganger kan religionskritikken være ganske skarp, men vi har aldri til hensikt å støte folk. Vi mener ikke noe vondt med det. Noen ganger kan man ytre seg på en måte som man tror ikke vil fornærme noen, men som overraskende nok gjør det likevel. Å bli støtt er noe som er subjektivt, og det som støter noen vil ikke støte andre. Vi er en stor tilhenger av humor på religionens bekostning, noe som kan være en effektiv form for kritikk. Kritikk og humor kan være tungt å svelge for den religiøse, men ytringsfriheten er en viktig menneskerett som ikke bør krenkes av blasfemiparagrafer.

Når vi kritiserer religion så vil vi strebe etter å praktisere mest mulig saklig kritikk, fremfor personangrep og hets. Noen ganger kan kritikk mot religiøse personer være berettiget, for eksempel i tilfeller der helbredelsespredikanter har svindlet sårbare mennesker eller når katolske prester har begått overgrep mot barn. Kritikk av islam kan være utfordrende da det kan bli tolket som hets og rasisme, men religionskritikk må ikke blandes med hets mot etnisiteter. Skadelige ideer, skadelig praksis og dårlig logikk er noe av det vi vil kritisere. Vi ønsker å argumentere for det ikke er noen gode grunner til å tro at religionenes ekstraordinære påstander om virkeligheten er sanne. Det folk tror på påvirker deres handlinger, og handlinger har konsekvenser.

Kategori Artikler


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

five − 5 =