Dagfinn’s tale på ateistenes dag 2019

Er Gud villig til å forhindre ondskap, men ikke istand til det?
Da er han ikke allmektig.

Er han istand til det, men ikke villig?
Da er han ondskapsfull.

Er han både istand til det og villig?
Hvor kommer da ondskap fra?

Er han verken istand til det eller villig?
Hvorfor da kalle ham Gud?

(Epikur, 341 år før vår tidsregning)

Den 23. mars i år ble Ateistenes Dag for første gang markert og feiret 12 steder rundt i verden.  I Oslo arrangert foran Stortinget av Ateistene med tilslutning fra Human-Etisk Forbund og Ex-Muslims of Norway.  Bakgrunnen for Ateistenes dag er ateisters kamp i mange land for å kunne leve livet åpent som ateister. 

I 22 land er det forbudt å forlate statsreligion og erklære seg som ikke-religiøs. De som gjør det risikerer forfølgelse og fengsling.

I 12 av disse landene er det å erklære seg ikke-religiøs straffbart med døden (Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldivene, Mauritania, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, De forente arabiske emirater og Jemen). I tillegg praktiserer Pakistan dødsstraff for blasfemi

Hva er ateisme?

Ateisme er fraværet av tro på guder, eller overbevisning om at det ikke finnes noen gud.  Antagelig er ateismen like gammel som gudetroen.  På 1600-tallet vokste ateismen frem i Europa sammen med moderne naturvitenskap.  I dag regnes ateismen å dekke rundt 1.1 milliarder mennesker, og er dermed den tredje største livssynsretning i verden, etter kristendommen og islam.   

Ateismen i Norge

Siden kristendommen ble innført i Norge med makt og blodsutgytelser har det ikke vært bare greit å være ateist i Norge.

Chr V’s norske lov ble nedtegnet 1687– for bare 330 år siden, lenge etter middelalderen og godt etter reformasjonen.  Bare 30 år før dampmaskinen ble oppfunnet.

Hvem som overbevisis at have lastet Gud, eller bespottet hans hellige Navn, Ord og Sacramenter, hannem skal Tungen levendis af hans Mund udskæris, dernæst hans Hoved afslais og tillige med Tungen sættis paa en Stage.

1950-tallet.  Professor i teologi Ole Hallesby.  ”Hvordan kan du som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove, om kvelden, du som ikke vet enten du vågner i din seng eller i helvede”

Selv forsto jeg at jeg var ateist da det ble forlangt på skolen at jeg skulle folde hendene mine og be fadervår i 10-årsalderen.  Da var 96% medlemmer av statskirken.

Trenger vi en autoritær gud for å vite hvordan vi skal oppføre oss? Selvsagt ikke, sa Kristian Horn og stiftet Human-Etisk Forbund i 1956.

Hedningsamfunnet, som er forløperen til Ateistene ble stiftet 1974 blant annet som reaksjon på den selvgode kristne vekkelsesbevegelsen blant ungdom, innført fra USA, med mirakler, helbredelser, tungetale.

Mye positivt er skjedd siden da.  Nylig har den norske kirkens biskoper gått ut og støttet kvinnens krav til selvbestemt abort.

I dag er vi i Norge 22% kristne, 24% ateister, 24% humanister.  Rundt 4% er muslimer.

Utfordringene

Dagens utfordringer er dels – Islam og islamisme, med dens forkvaklede negative syn på seksualitet, med påfølgende undertrykkelse av kvinner og homofile.  Attentater, lukkede parallelle samfunn, undertrykkelse, brutal sosial kontroll og til og med æresdrap. 

Den islamske staten har gitt Norge og andre vestlige land en spesiell utfordring.  Flere norske jenter skle ut av den trygge norske velferdsstaten foran velmenende men blinde norske øyne, havnet i islams nett, forelsket seg i paradiset og brutale krigere hos IS i Syria.  Nå står disse jentene med to og tre krigsbarn og stiller krav til det samme velferdssamfunnet de forlot.  Vi vet lite om hvordan disse kvinnene i dag tenker om det de har vært med på.  Debatten om hvordan Norge bør stille seg til dette som rettsstat raser i dag.  Det er en debatt norske ateister og humanister bør delta i.

Vi har også vekkelseskristendommen, i Norge og på verdensbasis, med sine mirakler og sine selvgode og hensynsløse TV-predikanter, og beslektede grupperinger med parallelle samfunn det er svært tungt å bryte ut fra.

Er ateisme noe å være stolt av?

Hva kan så ateistene stille opp med?  Hva kan vi feire og markedsføre?  Ateismen fremstår i sin definisjon som en ren negasjon.  Vi tror ikke!  Vi tror ikke på eksistensen av guder.  Er det noe å være så stolt av da?

Ja, det er det.  Det er en stolt tradisjon.  Kritikk av religion har sannsynligvis eksistert så lenge organisert gudstro og presteskap har funnes. Sterkt religionskritiske tekster finnes allerede fra antikkens Hellas. Forestillinger om guder og andre overnaturlige vesener er blitt brukt til å kontrollere andre mennesker, og brukes den dag i dag til å undertrykke nasjoner, kjønn og grupper. Religionskritikk er særlig viktig som forsvar for menneskerettighetene.

Religionskritikk er i videre perspektiv å fremme evne til kritisk tenkning, å gjøre enhver i stand til å foreta selvstendige og begrunnede valg, å avgrense seg fra makt, kontroll og dominans, og å frigjøre seg fra påført skam og mindreverdighetsfølelse.

Den fantastiske virkeligheten

Ateistene forholder seg til den fantastiske virkeligheten, jeg kaller det ”Den utrolige ateismen”.  Vi bygger på vitenskapsbasert kunnskap om det utrolige universet som er mer enn 13 milliarder år gammelt. Om livet på jorden som startet i havet for mer enn 3 milliarder år siden.  Om seksualiteten og evnen til forplantning og videreføring av gener som er like gammel som livet selv, basert på naturens egen blinde lovmessighet.  Vi bygger på den muligheten vi har fått til å stille spørsmål ved alle påståtte sannheter. 

Den hjelper oss å forstå at vi mennesker ikke er overordnet naturen.  Vi er dyr som alt for ofte tillater oss å tro at vi kan gjøre som vi vil, til skade for oss selv, hverandre og planetens balanse. 

Denne kunnskapen lærer barna lite om i barneskolen.  Fortsatt møter de krav om å tegne hvordan Gud skapte verden, om paradiset, Adam og Eva og syndefallet.  Evolusjonslæren kommer først i ungdomsskolen og på videregående.

Ateistene trives i et broget sekulært fellesskap med Human-etikere, Sekulær allianse, Senter for sekulær Integrering, Ex-muslims, Hjelpekilden, Født Fri.  Vi lar oss inspirere av Lily Bandehy som blotter brystene og hater hijab, Iman Meskini og Faten Mahdi al Husseini som tar sine elegante hijaber med seg inn i det norske forsvar.  Vi applauderer Shabana Rehman og Zaid Ali som hjelper Stovner videregående å lage festlig og fargerik revy.  Vi ønsker et åpent samfunn  med plass til religioner og religionskritikk.


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *