Vil fjerne trossamfunns fritak fra likestilling og diskriminering

Pressemelding fra Ateistene.
Oslo, 5 desember 2019

Per idag har tros- og livssynssamfunn fritak fra å måtte følge
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings-
og diskrimineringsloven)[1]. Ateistene foreslår å fjerne dette
fritaket.

“Dette forslaget innebærer ikke at trossamfunn og livssynssamfunn
må slutte med å ansette eller velge hvem de vil, og ikke kan
praktisere anti-likestilling og diskriminering”, forklarer
nestleder i Ateistene, Thomas Gramstad. “Det vil de fortsatt
kunne gjøre. Men uten dette fritaket vil de ikke kunne få
offentlig støtte til å diskriminere.”

Poenget med å fjerne fritaket er altså å gjøre det slik at dersom
tros- og livssynssamfunn ønsker å få statsstøtte, så må de følge
Likestillings- og diskrimineringsloven.

Det er paragraf 9 (i Likestillingsloven) om lovlig
forskjellsbehandling som er problemet. Saklig formål for
forskjellsbehandling er lovlig, og det anses idag saklig hvis et
trossamfunn diskriminerer ved tilsettinger i trosutøvende
stillinger. Dette følger av forarbeider og rettspraksis.

Så poenget med forslaget er altså at et trossamfunn må innføre
likestilling for trosutøvende stillinger dersom trossamfunnet vil
ha statsstøtte. Trossamfunn som ikke praktiserer full
likestilling også ved trosutøvende stillinger bør ikke være
støtteberettiget fra det offentlige.

“Ateistene vil ikke at staten skal finansiere virksomhet som
undergraver grunnleggende samfunnsverdier og sekulære rettigheter
som humanistiske mennesker og organisasjoner har kjempet frem
over mange generasjoner mot trangsynt og autoritær religion”,
konkluderer Gramstad.

Kilder:

[1] Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Kontaktperson for denne pressemeldingen:

Thomas Gramstad

www.ateistene.no

Kategori Nyheter, PolitikkStikkord


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twenty − 6 =