Religiøse unntaksprivilegier fra sikkerhetsregelverk?

Åpent brev til Justis- og beredskapsdepartementet
Kopi: Stortinget ved Justiskomiéen

Oslo, 24. februar 2020

De fleste av oss har sittet på et passkontor og strevd med å få til et passbilde som ikke ser ut som et fangebilde og samtidig er i tråd med politiets retningslinjer.

For passøkere flest må håret være strøket bort fra ansiktet, belysningen må være jevn, man får ikke smile eller vise noe av tennene, man får ikke bruke briller eller hodeplagg og både øyne og ører skal være helt synlige. Bakgrunnen for de strenge retningslinjene er sikkerhetshensyn. I motsetning til Justisdepartementet har ikke Ateistene politifaglig kompetanse, og har derfor ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt det høye detaljnivået er nødvendig. Vi legger imidlertid til grunn at fagfolkene her har tungtveiende grunner for å stille de kravene de gjør til et identifikasjonsbilde.

Imidlertid formoder vi at sikkerhetshensynene gjør seg like sterkt gjeldende for den enkelte borger, uavhengig vedkommendes religiøse bakgrunn. Slik synes det ikke å være i dag. Religiøse personer kan i dag under henvisning til sin religion få unntak fra forbudet mot bruk av hodeplagg. Imidlertid er det ikke gjort unntak for kravet til synlige ører. I praksis innebærer dette at hijabbærere for eksempel, må la ørene stikke frem foran tekstilet. Nrk rapporterte 21. februar at Justisdepartmentet er i en prosess med å vurdere hvorvidt kravet om synlige ører på passfoto skal videreføres eller fjernes.

Enkelte muslimske organisasjoner er kritisk til et slikt krav. Imen Hasnaoui i Det Islamske Forbundet og Muslimsk Dialognettverk mener det finnes andre metoder for å ivareta identifikasjon og sikkerhet, uten at dette spesifiseres nærmere. Oss bekjent har ikke Hasnaoui heller politifaglig kompetanse. Det har derimot politiet selv og Nasjonalt ID-senter. Begge disse instansene er krystallklare på at synlige ører er viktige for identifiseringen og som statssekretær i Justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem uttaler: «Ingenting trumfer sikkerhet.»

Vi stiller oss sterkt undrende til at den enkelte borger i dag selv kan velge å omgå sikkerhetsreglene for hodeplagg ved subjektivt å vise til religion. Det er lett å tenke seg temmelig absurde situasjoner når borgerne skal selv skal kunne avgjøre dette.

Spaghettisil eller caps?

Internasjonalt finnes det tilfeller hvor såkalte pastafarianere har fått bruke dørslag som hodeplagg på pass, som en aksjonsform for å vise hvor absurde slike religiøse unntaksprivilegier er. Dette illustrerer godt problemene som oppstår dersom man opererer med et regelverk der borgernes egne subjektive ønsker og vurderinger blir gitt forrang. Videre er det vanskelig å forstå at religiøse, på en flyplass for eksempel, skal utgjøre noen lavere sikkerhetsrisiko enn ikke-religiøse. Borgerne kan alltid selv velge om de vil dra utenlands, men de bør ikke selv kunne velge om de vil følge sikkerhetsregelverket.

Ateistene vil derfor med dette oppfordre Justisdepartementet til å følge det grunnleggende rettsstatlige prinsippet om at borgerne skal være like for loven, og slutte med særbehandlingen av og spesielle privilegier for borgere som hevder å ha en gud.

Med vennlig hilsen fra Ateistene,
Dagfinn Eckhoff (styreleder)


Dalsbergstien 20A
0170 Oslo
Mobil: 47264341


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *