Kjent ateist får innvilget asyl

Josef-Moradi
Foto: Arnfinn Pettersen, Fri Tanke

Pressemelding fra Ateistene
29 januar 2021

Tirsdag 26.01.2021 fikk den afghanske religionskritikeren Josef
Moradi endelig innvilget varig asyl i Norge. Saken hans har
gjennom snart fem og et halvt år vært behandlet i flere instanser
hos utlendingeforvaltningen. Moradi stilte seg allerede som barn
kritisk til islam, og har i Norge fortsatt sitt engasjement blant
annet gjennom styreverv i organisasjonen Ateistene.

«Vi har lært Josef å kjenne som en reflektert og modig ateist, og
et viktig tilskudd i arbeidet for en rasjonell verden bygget på
grunnleggende menneskerettigheter», forteller styreleder i
Ateistene Dagfinn Eckhoff.

Retten til ikke å tro skal etter både norsk og internasjonal rett
nyte det samme vernet som retten til å tro. Organisasjonen
Ateistene ser imidlertid at ateistiske asylsøkere i praksis
gjerne blir returnert under henvisning til at de skal kunne
skjule sin overbevisning. Dette skjedde også i tidligere
instanser med Moradi. Heldigvis aksepterte den frittalende
aktivisten ikke dette, og tirsdag fikk endelig Moradi Stornemndas
medhold.

Organisasjonen Ateistene gratulerer Moradi, og takker for hans
mot og vilje til å tale rasjonalitetens sak. Vi ser Stornemndas
avgjørelse som et riktig skritt i retning av å likestille frihet
fra religion med frihet til religion.

«Likebehandling av ateistiske flyktninger med kristne og andre
religiøse flyktninger er en kjernesak for oss», sier Eckhoff, «og
det gledelige resultatet av rettsbehandlingen viser at dette
grunnleggende menneskerettslige prinsippet blir forstått og
anerkjent».

Kontakt-info for denne pressemeldingen:

Dagfinn Eckhoff
(styreleder)
Mobil: 47264341

Ateistene
CSS postboks 42, Middelthunsgate 25
0368 Oslo

www.ateistene.no


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *