Hva er humanisme?

Utdrag fra hjemmesiden til Human-Etisk Forbund.

Humanisme er et ikke-religiøst livssyn, som setter mennesket i sentrum. Humanismen har ingen eviggyldige sannheter, men ser på vitenskapen som beste kilde til kunnskap om verden.


Hva er et livssyn?

Humanismen er et livssyn. Et livssyn kjennetegnes av at det inneholder et menneskesyn, et virkelighetssyn og et sett med verdier.


Demokrati og menneskerettigheter

Humanister ser på demokrati, rettsstat og menneskerettigheter som grunnleggende og rasjonelle verdier. Vi er alle del av et fellesskap og har ansvar for våre medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt.

Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter.

FNs menneskerettighetserklæring

Ytringsfrihet og kritisk tenkning

Humanister oppfordrer til kritisk granskning av alle ideer og oppfatninger, også våre egne. Vi bør finne frem til de beste argumentene og endre våre meninger og overbevisninger når det viser seg at vi tar feil. Tanke- og ytringsfrihet er avgjørende for å kunne teste ut ulike meninger og synspunkter.


Likeverd og sekularisme

Humanismen fremmer likeverd for alle. Humanister jobber for trosfrihet og alles rett til å velge eget livssyn. Staten bør være sekulær (ikke-religiøs) og ikke gi privilegier til èn tro eller ett livssyn.


Humanisme – å skape mening i eget liv

Humanister mener, i motsetning til de fleste religiøse, at livet og tilværelsen ikke har noen forutbestemt mening. Vi er frie til å skape våre liv. Samtidig hviler det et ansvar for fellesskapet på hver og en av oss.
Vi er alle del av et fellesskap med våre medmennesker, og av den rike kulturen mennesker har skapt i form av musikk, litteratur, kunst og vitenskap.


Del av en internasjonal bevegelse

Humanistorganisasjoner finnes over hele verden. Noen steder er den store oppgaven å kjempe for innbyggernes rett til å forlate statens vedtatte religion, i andre land jobber organiserte humanister mot innskrenking av kvinners rett til abort eller LHBT-personers frihet til å være den de er.
Mange ganger er det religiøse krefter som jobber sammen med politiske ledere for å kneble tanke- og ytringsfrihet. I enkelte land straffes det å forlate statens religion med døden.

Humanists International er paraplyorganisasjonen som organiserer humanister verden over, bistår humanister i fare og har talerett i FN og på andre internasjonale arenaer. Human-Etisk Forbund er verdens største humanistorganisasjon og stolt av å være del av et fellesskap som driver påvirkningsarbeid for humanisme både i Norge og internasjonalt.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *