SIAN tar feil

I brosjyren Norge trues av islams ondskap skriver SIAN:

«Islam er et rammeverk for samfunnsstyring …»

SIAN prøver å få deg til å tro at islam og islamisme (politisk islam) er det samme, og at «gode muslimer» er islamister. Dette blir som å si at jøder og kristne vil at landet skal styres ut fra Bibelen.

«Et stort flertall av muslimer ønsker at landet de bor i skal styres etter sharia.»

Tull. Hvorfor er det i så fall svært få av de muslimske landene som «styres etter sharia»? (Sjekk Wikipedia: Application of Sharia by country). «In the modern era, traditional laws in the Muslim world have been widely replaced by statutes inspired by European models.» (Wikipedia; Sharia).

«Det er straffefritt for en muslim å drepe en ikkemuslim»

Det finnes ikke et eneste muslimsk land hvor loven sier noe sånt. (At mobben noen steder har drept ikke-muslimer uten å bli straffet, har ingen av dagens muslimske regjeringer gått god for.)

(vi må) «forby sharia og relokalisere de som vil leve etter sharia …»

«Relokalisere» betyr «deportere», hvilket er i strid med FNs erklæring om menneskerettigheter, artikkel 9, 13 og 30.

Muslimer som vil «leve etter sharia», innretter sitt personlige liv etter religiøse regler. Slik f.eks. konservative jøder og kristne gjør.

De få som vil leve i et sharia-styrt land, bør flytte frivillig. (Og det gjorde mange av dem da IS hadde et slikt tilbud.)

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er sian_trues_av_fredens_religion.jpg

SIAN svekker kampen mot islamismen

  • Fordi SIAN feilinformerer om islam og islamisme.
  • Fordi religionskritikk er nødvendig, mens SIAN hevder at islam er ingen religion.
  • Fordi SIANs populisme appellerer til rasister og høyreekstremister.
  • Fordi kritikk av islam og islamisme trenger ikke innebære høyreekstremisme.
  • Fordi brenning av hellige skrifter virker mot sin hensikt. Bøker bør leses, ikke ødelegges eller forbys.

SIANs linje fører til fascisme, dersom den får oppslutning

Bare et fascistisk parti kan tenkes å ville deportere en gruppe norske borgere. Dette skjedde sist fascister hadde makten i Norge, da jødene ble deportert høsten 1942.

En Ateist


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *