Flere prester tviler på Gud. Dette sier de om rollen sin

Mikael Wilden Foto Erlend Berge
Jeg har en dragning mot Jesus-kitch, og finner det ofte bruktbutikker, sier Mikael Wilden. Foto Erlend Berge.

FORSKNING: Mikael Wildén har møtt seks prester i Den norske kirke som er usikre på om Gud er allmektig, om Gud faktisk eksisterer, og om språk egentlig kan si noe sant om Gud.

EGET LIV: – Temaet er nært relatert til egne ting, sier Mikael Wildén om masteroppgaven han har skrevet. Han vurderte å bli prest, og studerte teologi i tre år før han sluttet. (Foto: Erlend Berge)
Av Lena Caroline Stordalen, journalist.

– Noen av prestene var ganske åpne der de jobbet. Samtidig var de bekymret for at de kunne få utfordringer dersom feil mennesker fikk vite hva de trodde og ikke, for eksempel en annen prost eller biskop.

– Noen mistenkte at de kunne blitt bedt om å finne seg en annen jobb.

Mikael Wildén har nylig har levert sin master innenfor religionssosiologi ved MF Vitenskapelig Høyskole.

Overskriften på avhandlingen er, oversatt til norsk:

«Jeg er ikke sikker på om Gud er til stede og har mulighet til å gjøre noe».

Hva er en ikke-teist?

Wildén intervjuet seks prester i Den norske kirke som enten er i aktiv prestetjeneste, eller nylig har sluttet. Målet med oppgaven var blant annet å finne ut hvordan prester med et ikke-teistisk gudsbilde forholder seg til dette i sitt arbeid som prest.

Ikke-teistisk forstår Wildén som at man er usikker på Guds eksistens eller mulighet til å gripe inn i verden, men forsøker å forholde seg til spørsmålene.

Biskop: Naturlig at også presters tro endrer seg

Noen av prestene hadde tenkt på om de kunne bli «kalt inn på teppet» av biskopen, dersom gudsbildene deres kom for en dag.

Som biskop i Bjørgvin bispedømme har Ragnhild Jepsen ansvar for tilsyn med prestene i sitt område.

Hvilken plass finnes det i Den norske kirke for prester som har gudsbilder som ligner på dem som kommer frem i Wildéns oppgave

BJØRGVIN: Ragnhild Jepsen er biskop i Bjørgvin. (Matilde Solsvik)

– Jeg tror det er rom i Den norske kirke i dag for å målbære en tvil, også for oss som har autoritet og læreansvar. Det gjør kanskje også at flere kan slutte seg til når troen blir formidlet sånn som disse prestene gjør det, ved å utfordre de tradisjonelle bildene og tankene om Gud.

Jepsen mener det skal være stort rom for å utforske og utfordre teologi i både preken og sjelesorgsamtaler, men at det er mer krevende om det gjøres endringer i liturgien.

Artikkelen lan leses i sin helhet i Vårt Land 12/11/2023 21:00 Sist oppdatert: 12/11/2023 21:00.
Flere prester tviler på Gud. Dette sier de om rollen sin

Som svorne tilhengere av utviklingslæren mener Ateistenes redaksjon at også Gud må forstås innen denne lærens rammer:

evolution-of-god_web

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *