Bli medlem!

Trykk her for innmeldingsskjema.

Medlemskap og pris
Medlemskapet gjelder pr. kalenderår.

For yrkesaktive:
Medlemskontingent kr 350.
For ikke-yrkesaktive, studenter, skoleelever og læringer:
Medlemskontingent kr 100.

Om medlemskap
Medlemmer er Ateistenes viktigste ressurs. Bli medlem i Ateistene og vær med på å utforme virksomheten vår.
Et medlemskap hos oss øker vår gjennomslagskraft for religionskritikk, humanisme og sekulært fellesskap.
Som medlem kan du delta på Ateistenes årsmøte, og alle øvrige aktiviteter.