Åpne brev

  • Religiøse unntaksprivilegier fra sikkerhetsregelverk?

    Åpent brev til Justis- og beredskapsdepartementet Kopi: Stortinget ved Justiskomiéen Oslo, 24. februar 2020 De fleste av oss har sittet på et passkontor og strevd med å få til et passbilde som ikke ser ut som et fangebilde og samtidig er i tråd med politiets retningslinjer. For passøkere flest må håret være strøket bort fra…

  • Støttebrev for Nacer Amari

    Støttebrev for Nacer Amari

    Naser Amari er ateist og flyktning fra Tunis og Romania og søker asyl i Danmark. Ateistene har sendt dette brevet til danske myndigheter som støtte for hans søknad.