DnH OHI

 • Hedensk verktøykasse for julefeiring

  Hvert år, er det noen som spør meg; Hvordan er det dere hedninger feirer jula eller hvordan kan man feire jul uten kristendommen? (Denne er skrevet av Siv Sinober, publisert i OHI som kommer om noen dager, men den er så aktuell at vi bruker den som en liten teaser for bladet.Ellers finnes det stoff…

 • OHI høst

  OHI høst

  Ferien er over (for de fleste), og det er pr definisjon nesten høst, og da må man begynne å tenke på neste nummer av Oss Hedninger Imellom. Det nærmer seg innsendingsfrist for stoff som skal med i kommende utgave. Litt ekstra fokus på «blasfemi» denne gangen! Bl.a. fordi 30 september er internasjonal blasfemidag. Hvis du…

 • OHI i kjømda

  Da er OHI i trykken, og vil ankomme en postkasse nær deg i løpet av relativt få dager. Det vil si, dersom du er medlem av DnH, sjølsagt.Da vil du snart motta 44 sider religionskritisk masse, med en god del alvor, en god del skjemt og forhåpentligvis en god del interessant sommerlektyre!Enjoy!

 • OHI 1/10

  Det er ikke altfor lenge til påske, og det betyr også tid for årets første OHI. Stoff som ønskes publisert i OHI, må sendes inn i løpet av de nærmeste to ukene.Tips og ønsker tas også imot. Sendes .

 • Julenummeret av OHI er i kjømda

  Julenummeret av OHI er i kjømda

  Julenummeret sendes ut over helga. En stor del av bladet er viet årsmøtet for en måned siden, naturlig nok, samt mye stoff om ting som rører seg innad i organisasjonen, men det er også julestoff, kronikk av Lars Gule osvosv. 44 sider kommer snart i en postkasse nær deg!

 • Kåre Bluitgens Muhammed-biografi

  Kåre Bluitgens Muhammed-biografi

  En relativt stor bokhappening, sett i sammenheng med Muhammed-karikaturene for snart fem år siden. Skrevet av Svein Olav G Nyberg. Årets julegave: Kåre Bluitgens Muhammed-biografi. Jyllandspostens publiserte Muhammed-karikaturene for å finne ut hvor grensene for dødstrusler gikk; dette gjorde de i anledning Kåre Bluitgens illustrerte Muhammed-biografi. Vi kan kanskje være glade for at karikaturene fungerte…

 • Intervju med Sara Azmeh Rasmussen

  Intervju med Sara Azmeh Rasmussen

  Sarah Azmeh Rasmussen er født i Syria, men har bodd i Norge siden 1995. Hun har utdanning innen jus og kulturstudier, nå mest kjent som spaltist/skribent og samfunnsdebattant. Hun ble både nasjonalt og internasjonalt kjent da hun 8. mars i år bebudet, og gjennomførte, en hijab-brenning på Youngstorget. – En kulturelt muslimsk, men sekulært innstilt,…

 • Shakil Rehman om den muslimske mannsrollen

  Shakil Rehman om den muslimske mannsrollen

  Shakil Rehman er tolk og samfunnsdebattant. Han sto i spissen for en serie i Morgenbladet sommeren 2009, om den muslimske mannsrollen. Vi bringer her utdrag fra Rehmans innlegg i Morgenbladet 3. juli 2009. Gjengitt med tillatelse. Gjennom årene tenkte jeg at i en human atmosfære som i Norge med en lang tradisjon for opplysning og…

 • Lily Bandehy

  Lily Bandehy er født i Iran og flyttet til Norge i 1988. Hun er utdannet lærer i Iran og psykiatrisk sykepleier i Norge, men jobber nå mye som forfatter og foredragsholder. Islam er ikke bare en tro, det er regler og lover som skal styre individets liv fra påkledning, toalettbesøk, rengjøring, sosialt nettverk og juridiske…

 • Vi må våge å kritisere Koranen

  Vi må våge å kritisere Koranen

  Innledning av Levi Fragell Et av humanismens viktigste bidrag til vår sivilisasjon er religionskritikken. Den har humanisert alle de ”kristne” samfunn som fortsatt ikke er under katolisismens og den evangeliske fundamental-ismens kontroll. Den store utfordring for humanister i dag er å ta det samme oppgjør med islam, som i seg selv hverken er ”verre” eller…

 • Fra OHI 3/09

  Fra OHI 3/09

  En del saker fra OHI 3/09 – temanummer islam – er lagt ut på hedning.no. Alle sakene av ekstern interesse er lagt ut til fri lesing. Sjekk under fanen OHI over her, og du vil finne alle sakene som ikke kun er ment for interne øyne. Les blant annet intervju med Sara Azmeh Rasmussen, tanker av…

 • OHI 3/09 i farta!

  OHI 3/09 i farta!

  Ferdig laga, ferdig trykt, kommer snart i en postkasse nær deg! (Dersom du er medlem, vel å merke…!) Fra innholdet: «Lederen har ordet» av Dagfinn EckhoffHvorfor temanummer om Islam «Vi må våge å kritisere Koranen» av Levi Fragell «Møte med Islam» av Dagfinn Eckhoff «Bluitgens Muhammed-biografi» av Svein O G Nyberg «Hijab – et bisart diktat» av Arnfinn…

 • Heksenes jonsokfeiring

  Heksenes jonsokfeiring