Artikler

  • Agnostisisme

    Agnostisisme

    «Jeg er ikke en ateist, jeg er en agnostiker». Ordet agnostisk betyr uten kunnskap, og sier ingenting om hva du tror på eller ikke tror på. Du kan svare at du er agnostisk («jeg vet ikke») om du blir spurt om Gud eksisterer, men det samme svaret er intetsigende hvis du blir spurt om hva du…

  • Hva er ateisme?

    Hva ateisme er burde være lett å vite, men det er ikke alltid folk er enige om dette. For å begynne å forklare hva hva ateisme er, kan vi starte med å se på etymologien for ordet. Ordet ateisme er bare ett av veldig mange ord som har prefikset a-, og inkluderer ordet teisme. Prefikset…