Debatt

 • Bobby har fått lovlig opphold i Norge med hele sin familie!

  Bobby har fått lovlig opphold i Norge med hele sin familie!

  Vi traff ham første gang i 2019 på Ateistenes store arrangement «Den utrolige ateismen» – i samarbeid med Human-Etisk Forbund.   Vi har hatt kontakt med ham jevnlig siden.  Historien om ham finner du blant annet i Ateistenes dag 2022 på denne nettsiden. Hans sak har blitt støttet av Human-Etisk Forbund og Amnesty International.  Det tok…

 • Kan en ateist tro det utrolige?

  Dagfinn Eckhoff, Ateistene ”Det tjener ikke vitenskapsmennene til ære, at så mange av dem uten videre søker å benekte virkeligheten av fenomener, som de ikke har gjort seg den umake å undersøke. Den fordomsfri psykolog vil glede seg over de nye muligheter, som her synes å åpne seg for hans forskning, og verken benekte eller…

 • Sterk fortelling om revolusjonen i Iran

  Sterk fortelling om revolusjonen i Iran

  I boken «Kvinner i islam» kommer Lily Bandehy med sterk kritikk av kvinnesynet i islam. Men det er en kritikk muslimer må tåle. Av Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda I vestlige land har vi en lineær, progressiv historieforståelse, der vi ser for oss at ting blir bedre med tiden. I muslimske land derimot ser…

 • Oppgjør med undertrykkelse – skal det være forbudt for et livssynssamfunn?

  Oppgjør med undertrykkelse – skal det være forbudt for et livssynssamfunn?

  Av Dagfinn Eckhoff, styreleder i Ateistene Lille stygge kjempe Som dere sikkert vet, har Statsforvalteren nektet Ateistene tilskudd som livssynssamfunn, fordi vi ”bekjemper” andre livssyn.  Religionskritikk fratar oss retten til refusjon av kirkeskatten, utifra en passus i lovens forarbeider. Som mangeårig styreleder for denne lille stygge organisasjonen tenker jeg tilbake på meg selv som lite…

 • Jul – hedensk høytid

  Av Ronnie Johanson En medhedning har sendt meg et par spørsmål om jula. Jeg velger å svare her, men ettersom jeg ikke er aktiv i sosiale medier, har jeg fått hjelp til å legge det ut. Overskriften var et slagord vi brukte i Hedningsamfunnets glansdager, dengang vi arrangerte gateprat på Egertorget nesten hver lørdag –…