Gaver til frivillige organisasjoner

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent. (Det er den)

2. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for gaver som for 2019 er på 50 000 kroner

3. Gaven må være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Slik får du fradraget

Din gave skal stå ferdig påført i skattemeldingen din. Hvis forhåndsutfylling mangler, skal du ikke føre beløpet selv, men ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Beløpet settes inn på kontonummer: 7874.05.74190

ateistene.no