Hedenskap for familier

Hedning-samfunnet får stadig vekk henvendelser om saker og ting som viser at mange foreldre oppfatter diverse rundt religion som et problem.

Mange foreldre opplever at samfunnet “snikreligioniserer” dem. Noe så elementært som skolens julegudstjeneste, eller enda mer basalt: skolens religionsundervisning, oppfattes som problematisk.
Det er ikke lenger anledning til å kreve fritak fra rle-faget (bare småbiter av faget).
Mange foreldre opplever at religionslærerne forkynner, ut fra personlig ståsted, og mange syns det er på kanten bare at barna får objektive framstillinger av historier fra Bibelen. Eventyret om syndefloden er faktisk ren vranglære, og burde ikke blitt framstilt nøytralt.
(Mange eksempler på slik vranglære i den Store Svarte Boken. Noen som faktisk TROR på historien om Jonas i hvalFISKENS buk!?!? Jødene som virra rundt i ørkenen i 40 år, en ørken som man kan rusle igjennom ila noen få dager? Alle de plagene som Jahve sendte over egypterne? Jesus som døde, og våknet? Osvosv.
Jo forresten, det må være Williams J Bryan, amerikansk statsmann, som uttalte:
“Om så Bibelen sa det var Jonas som svelget hvalen, ville jeg ha trodd det!”)

I mange barnehager og skoler synges det for maten (Ok, “Kua mi, jeg takker deg” er vel grei nok!).

Det er kanskje på tide at ateister og hedninger setter bom for hva vi skal godta at barna blir utsatt for på skolen.

På et konkret spørsmål som er kommet “Finnest der virkelig ikke noe vern imot trosammfunns / religions påvirkning mot barn i noen lovtekst?”
finnes bl.a. FNs barnekonvensjon, art 14:

TANKE-, SAMVITTIGHETS- OG RELIGIONSFRIHET

Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes retter og plikter til å opplyse barnet om dets rettigheter i slike spørsmål.

I tillegg opplever mange foreldre at slektninger med et nærmere forhold til moderne overtro enn dem sjøl, prøver å påvirke barna i en retning foreldrene ikke liker.
Dette kan være problematisk å takle.
Barn blir også påvirket av venner og nabolag. Hvis “alle andre” er med på søndagsskolen, vil de kanskje være med sjøl. Hvordan takle slike utfordringer.

Kanskje er det på tide å få i gang et “Hedensk foreldrenettverk”? Et helt uhøytidelig, uformelt forum for spørsmål rundt barneoppdragelse og religion?

Foreldre (og ikke-foreldre!) som synes dette kan være en idé, kan ta kontakt med Morten Rølling hedning@hedning.no. Evt tlf 913 35 068