Lungefisken Darwin – Evolusjonslære og kritisk tenkning for barn

Ateistene utgir på nytt den danske perlen av en barnebok – ”Lungefisken Darwin”, tegnet og skrevet av forfatteren og illustratøren Erik Hjorth Nielsen. I samarbeid med Human-Etisk Forbund trykkes boka opp for spredning i skoler og barnehager for å undervise om utviklingslæren og utvikle barnas evne til kritisk tenkning. De vil utvikle barnas motstandskraft mot religiøs vranglære og fordummende synspunkter.

Evolusjonslære for barn – oppøving i kritisk tenkning

Stand-up comedian og skuespiller Aila Eckhoff Sinober leste boka som barn, og skriver:

Aila-Eckhoff-Sinober

Da jeg var liten, leste foreldrene mine Lungefisken Darwin for meg. Og jeg leste den senere selv mange ganger. Boka var et glimt av noe som fant sted hundretusenvis, til og med mange millioner av år siden. En fortelling som forklarte meg hvordan vi har blitt til og hvordan jorda og alt på den har blitt som det har blitt. Å høre og lese denne fortellingen som liten, føltes som å bli innviet i en veldig viktig hemmelighet. Men dette burde jo ikke være hemmelig.

Fortellinger om Eva og Adam, Jesus, Noah eller for den saks skyld Påskeharen og Julenissen er lett tilgjengelige for barn som både er oppvokst i religiøse og sekulære hjem. De finnes på tv, i barnehagen og på skolen og er en del av selvfølgelighetene i oppveksten, uansett om de blir presentert som mytiske figurer eller sannhet. Big Bang og evolusjonsteorien, jordas, dyras og menneskenes opprinnelse er noe man gjerne ikke lærer om før man er eldre. Og da blir det helst presentert på en mye mer edruelig og ikke minst komplisert måte. Finnes det egentlig noen god grunn at det er på denne måten?

Jeg tror vi undervurderer barnas nysgjerrighet og fantasi, undervurderer deres evne til å finne spenning og eventyr selv på de mest edruelige plasser. Også tror jeg vi undervurderer hvor utrolig og fantastisk virkeligheten faktisk er. Jeg ser ingen grunn til å la være å fortelle om den.

Lungefisken Darwin er fortellingen om den første lungefisken som krabbet opp på landjorda for å slippe unna havets farer og alle de utallige dyrene som kom etterpå. Dette er vår fortelling, som handler om menneskene, om deg og meg. Og om dem som kommer etterpå. Lungefisken Darwin er både den største og en av de minste fortellingene som finnes.


Boka er en usedvanlig sjarmerende og instruktiv beretning om utviklingen av livet på jorden, tegnet og skrevet av den avdøde danske kunstneren Erik Hjorth Nielsen. Den ble utgitt første gang på dansk i 1992 ved forfatteren og Agertoft forlag. På norsk kom boka noe senere på Grøndahl Dreyer (nå Cappelen). Boka er utsolgt i begge land, og forlagene har ingen planer om nyutgivelse. Ateistene vil i avtale med forfatterens kone spre boka, og har også planer om å få den trykt på engelsk, kanskje også i nyopplag på dansk og på svensk, og arabisk…..

Flere og flere europeere bekjenner seg til troen på at Gud – ikke evolusjon – har skapt
mennesket. Kreasjonistiske aktivister er i gang med å undergrave hele det vitenskapelige samfunnet, advarer dansk forsker.

I Norge tror rundt 11 prosent av befolkningen ikke på at det i dyreriket har foregått evolusjon, og i USA tror rundt 50 prosent at verden ble skapt for noen tusen år siden.

Koranen gjør det helt klart at skapelsen av mennesket var en separat, unik handling, og i den grad evolusjonslæren fornekter dette blir den forkastelig fra et islamsk synspunkt, sier forskeren Nora S. Eggen.


Boka bestilles fra Pris 190.- inkludert porto
Den kan bestilles i både norsk og engelsk utgave – den engelske passer kanskje for større skolebarn? Bestiller du 10 eller fler får du bøkene for 100 kr stk + porto.

ateistene.no