Om Ateistene

v/styreleder Dagfinn Eckhoff

Humanistisk ateisme er et raskt voksende livssyn verden over. Vi ser ikke ateismen bare som en negasjon i forhold til religionene, men som en frigjøring. Historisk har vi vært undertrykket av religionene, og mange er fortsatt vant til å møte livssynsdebatten med respekt og halen mellom beina. Vi må bli stadig tryggere på oss selv og stolte over den erkjennelsen vi har kommet til, og glede oss over vår evne og mulighet til å skape en bedre verden.

KRITISK TENKNING er grunnstammen – hvordan vi hele tiden nyorienterer oss i verden for å kunne forstå den, og møte utfordringene – i motsetning til religionene og andre udokumenterte ”sannheter”. Religionskritikk er historisk en viktig del av den kritiske tenkningen.

FØDT FRI – vi fødes fulle av nysgjerrighet, sosiale anlegg, med lyst og vilje til å møte verden. Vi fødes uten tro og fordommer, men sårbare for tvang, overgrep og vrangforestillinger. De første årene er svært viktige for utviklingen av våre evner og egenskaper. Vi vil kjempe for at barna i størst mulig grad selv skal kunne finne ut av ting og skape vår egen virkelighetsforståelse.

EMPATI OG KRAV – som samfunn og medmennesker må vi møte hverandre med empati – også dem som ser annerledes på verden enn vi selv. Vi må prøve å forstå hvordan andre tenker og føler for å kunne skape god kommunikasjon. Samtidig må vi formulere normer og stille krav for å kunne bidra til at samfunnet ivaretar menneskerettigheter og bekjemper undertrykkelse og sosial kontroll

Kontakt-informasjon:
Epost:

Postadresse:
Ateistene
CSS postboks 42, Middelthuns gate 25
0368 Oslo

Formålsparagraf, vedtekter  etc., Kortfattet historie + styre- og organisasjonsinfo

ateistene.no