Ateistene-Favicon

ATEISTENES FORMÅL

Ateistene er en organisasjon for mennesker som ikke tror på guder eller bekjenner seg til noen religion. Vi arbeider for å fremme toleranse og menneskeverd, og kjemper mot religiøs intoleranse. Vi arbeider for å fremme menneskers mulighet for livsutfoldelse, og stimulerer den frie tanke. Vi arbeider for livssynsfrihet, som omfatter så vel religionsfrihet som frihet fra religion.

Gjennom å appellere til medmenneskelighet og sunn fornuft, ved å kritisere religiøse vrangforestillinger og å fremme læren om evolusjon og vitenskap generelt, vil vi bidra til et bedre samfunn og lykkeligere mennesker.

ateistene.no

Den utrolige ATEISMEN

Vi forholder oss til virkeligheten, ikke til myter.

Vi baserer våre tanker og handlinger på kunnskap,
kritisk tenkning og medmenneskelighet.

Evolusjonen er en blind og nødvendig utvikling av livet
gjennom milliarder av år.

Plakaten

Ateistenes-Formaal

ateistene.no