Hva er ateisme?

La oss starte med å se på etymologien for ordet ateisme. Ordet ateisme er bare ett av veldig mange ord som har prefikset a-, og omfatter ordet teisme. Teisme er troen på eksistensen til én eller flere guder. Prefikset fra det greske a- betyr uten, fravær av eller mangel på, mens theos betyr gud. Ateisme er derfor da uten, mangel på, eller fravær av tro på eksistensen til guder.

For å si det på en annen måte så er ateister ikke overbevist om at eksistensen til guder er sann.

 

Hva ateisme ikke er

Ateisme er ikke et livssyn, et trossystem, en ideologi eller -isme. Et livssyn er mer omfattende, og er en overordnet, felles og egen benevnelse som dekker synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdioppfatning. Humanisme er et livssyn hvor ateisme er en del av det humanistiske livssyn. Er du humanist er du også ateist. Det er ingen ideer, trosbekjennelser, ideologi, praksis, regler eller lover tilknyttet ateisme. Det er teisme som er en -isme, så hvis vi bruker en bindestrek vil betydningen bli tydeligere: a-teisme.

Å ikke tro på eksistensen til guder er ikke det samme som å ha standpunktet om at guder ikke eksisterer.

Ateisme er ikke en tro eller overbevisning om at guder ikke fins, selv om noen teister og enkelte ordbøker på internett påstår dette. Ordbøker er ikke autoriteter på hva ord betyr, de viser bare hvordan folk flest bruker disse ordene. Det fins selvfølgelig mennesker som er overbevist om at guder ikke fins, men de har fortsatt ikke tro på eksistensen til guder. Det naturlige utgangspunktet er å ikke tro at x er sant, ikke å tro at x ikke er sant. Å ikke tro at x eksisterer er ikke det samme som å tro at X ikke eksisterer, det er to helt forskjellige standpunkt.