BEVISSTGJØRING AV SPRÅKET

Kristendommen er grundig internalisert i vår kultur. Det nytter ikke å bare fjerne den mest synlige religiøse overflata, det vil alltid være lag på lag med kristne elementer under, heilt til botnen.

Kulturen er en prosess, og kristendommen har påvirka gjennom tusen år den prosessen som vi kan kalle norsk kultur.

Men vi kan bevisstgjøre noe.

Når det gjelder språket, er kanskje det mest påfallende at vi IKKE har “kristnet jula”. Vi snakker om “jul”, ikke “Kristmesse”.

Men det er en del andre ord som er blitt en del av den norske språkhverdagen, f.eks ordet “helg”, som har sammenheng med “hellig”.

Vi ønsker eksempler på flere slike ord, som har religiøs bakgrunn. Hvis du i tillegg har forslag til et like bra, eller bedre, synonym, så ta gjerne med det også!

Vi tar også med et eget kapittel med “kristne” navn. Det mest åpenbare eksempelet er Kristian, og forsåvidt alle navnene som stammer fra døperen Johannes (Johan, John, Hans). Andre eksempler er Maria pluss alle dagens motenavn: Isak, Noah, Lukas, Markus, Mathias osv.

En liten kuriositet her er det faktum at “Johannes-navn” er vanlig i protestantisk kultur, men vi satte tydeligvis ei grense der. “Jesus” er totalt fraværende i vår kultur, mens både “Maria” og “Jesus” er svært vanlig i katolske land.

En kjapp henvendelse til Finn Erik Vinje om hvorfor, ga følgende svar:

“Tja, si det. Ut fra de rådende forhold (som du beskriver) må det på grunn
av Jesus-figurens gudestatus vært ansett for upassende å oppkalle dødelige
mennesker etter Jesus.

Men som du bemerker, er slik oppkalling gjengs i andre kulturer. I den
hedenske tid og i århundrene etter oppkalte man heller ikke mennesker
etter gudenavn. Tor, Odin, Balder osv. ble vanlige menneskenavn først
langt ute i den kristne tid.

Det er åpenbart en forskjell på katolske og protestantiske land. I de
sistnevnte opprettholdt man altså den forestilling at det var upassende
med Jesus-navnet på mennesker — i katolske land gikk det bra.

Det er en kulturforskjell, og jeg tror ikke det lå noen divergerende
teologiske overveielser til grunn.

Det hadde vært moro om noen norsk-etniske foreldre fant på å sette Jesus
som navn på poden sin. Jeg har vanskelig for å se at myndighetene kunne
forby det — på bakgrunn av den liberale praksis som rår i Norge (Tallulah!).”

Send inn alle
1 ord med religiøst opphav og
2 navn du vet har bibelsk avstamming (Adam og Eva har vi allerede i basen!)

Sendes til: