Stikkord: Levi Fragell

  • Vi må våge å kritisere Koranen

    Vi må våge å kritisere Koranen

    Innledning av Levi Fragell Et av humanismens viktigste bidrag til vår sivilisasjon er religionskritikken. Den har humanisert alle de ”kristne” samfunn som fortsatt ikke er under katolisismens og den evangeliske fundamental-ismens kontroll. Den store utfordring for humanister i dag er å ta det samme oppgjør med islam, som i seg selv hverken er ”verre” eller…