Stikkord: Likebehandling

  • Kjent ateist får innvilget asyl

    Kjent ateist får innvilget asyl

    Tirsdag 26.01.2021 fikk den afghanske religionskritikeren Josef Moradi endelig innvilget varig asyl i Norge. Saken hans har gjennom snart fem og et halvt år vært behandlet i flere instanser hos utlendingeforvaltningen. Moradi stilte seg allerede som barn kritisk til islam, og har i Norge fortsatt sitt engasjement blant annet gjennom styreverv i organisasjonen Ateistene.