Stikkord: Ohi

  • OHI høst

    OHI høst

    Ferien er over (for de fleste), og det er pr definisjon nesten høst, og da må man begynne å tenke på neste nummer av Oss Hedninger Imellom. Det nærmer seg innsendingsfrist for stoff som skal med i kommende utgave. Litt ekstra fokus på «blasfemi» denne gangen! Bl.a. fordi 30 september er internasjonal blasfemidag. Hvis du…