Stikkord: Parapsykologi

  • Kan en ateist tro det utrolige?

    Dagfinn Eckhoff, Ateistene ”Det tjener ikke vitenskapsmennene til ære, at så mange av dem uten videre søker å benekte virkeligheten av fenomener, som de ikke har gjort seg den umake å undersøke. Den fordomsfri psykolog vil glede seg over de nye muligheter, som her synes å åpne seg for hans forskning, og verken benekte eller…