Stikkord: Rehman

  • Shakil Rehman om den muslimske mannsrollen

    Shakil Rehman om den muslimske mannsrollen

    Shakil Rehman er tolk og samfunnsdebattant. Han sto i spissen for en serie i Morgenbladet sommeren 2009, om den muslimske mannsrollen. Vi bringer her utdrag fra Rehmans innlegg i Morgenbladet 3. juli 2009. Gjengitt med tillatelse. Gjennom årene tenkte jeg at i en human atmosfære som i Norge med en lang tradisjon for opplysning og…