Bruk Vipps

Du kan betale til Ateistene med Vipps. Ved kjøp av bøker, bruk
Vippsnummer 17596.

Ved andre innbetalinger, bruk Vippsnummer 639472, og skriv hva
betalingen gjelder.