Bruk Vipps

Du kan betale til Ateistene med Vipps. Ved kjøp av bøker, bruk
Vippsnummer 17596.

Ved andre innbetalinger, bruk Vippsnummer 639472, og skriv hva betalingen gjelder.
Medlemsskap betales ikke på vipps, men til bankgirokonto nr  7874.0574190