Oslo, 26/2-2021

Hei, kjære medlem av Ateistene!

Det nærmer seg årsmøte, og vi vil gjerne se deg – hvordan nå det skal skje.  Vi prøver å få til en ordning med videokontakt, kanskje med Jitsi meet.  Kanskje de mest sentrale medlemmene kan møtes et sted, og uansett ønsker vi å sende årsmøtet på nettet.

Årsmøtet vil finne sted i Oslo – i det minste digitalt – lørdag 27. Mars

Nærmere om møtested og møteform vil vi sende dere i god tid før årsmøtet.

Fra vedtektene:

§ 7 Ordinært årsmøte

7.1 Styret innkaller til ordinært årsmøte, som skal avholdes før 1. april hvert år.

7.2 Innkalling til årsmøtet skal sendes ut til alle betalende medlemmer senest 30 dager før fastsatt møtedato.

7.3 Til årsmøtet har følgende personer møterett; a) medlemmer av Ateistene, og
b) personer som styret eller årsmøtet har invitert.

7.4 Forslags- og stemmerett har de medlemmer som har gyldig kontingent for inneværende år innbetalt minst 30 dager før årsmøtet avholdes.

7.5 Det er anledning for de stemmeberettigede til å stemme med fullmakt, men ingen kan stemme med mer enn tre fullmakter. Fullmakter må være styret i hende senest 1 uke før fastsatt møtedato.

Bemerkning:  Stemming med fullmakter vil antagelig falle bort pga covid 19.

7.6 Et ordinært årsmøte skal behandle følgende saker a) styrets årsberetning,

b) revidert regnskap,
c) budsjett for kommende regnskapsår,
d) valg av styre, bestående av leder, nestleder, to medlemmer av styrets arbeidsutvalg, ytterligere minst to styremedlemmer samt minst to varamedlemmer.
e) valg av regnskapsfører, revisor og valgkomité,
f) arbeidet framover, og
g) innkomne saker.

7.7 Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før fastsatt møtedato. Forslag som ikke er styret i hende innen fristen, kan ikke tas opp til behandling på årsmøtet.

7.8 Styreleder eller den han/hun bemyndiger, leder møtet fram til årsmøtet er konstituert.

7.9 Konstituering og gjennomføring av møtet skal skje i henhold til vedtektene og i samsvar med årsmøtets forretningsorden.

7.10 Valg- og rekrutteringskomitéen legger frem sin innstilling til valg av styret på årsmøtet.

7.11 Valg- og rekrutteringskomité legger frem sin innstilling til valg av ny valg- og rekrutteringskomité på årsmøtet.

Vi hadde et ekstraordinært årsmøte 23. Mars 2020 hvor vi behandlet utsatt regnskap for 2019 og budsjett for året 2020.

Vi redegjør for dette på årsmøtet.

På årsmøtet vil vi behandle

–           Årsberetningen for 2019 frem til dags dato inkludert ekstraordinært årsmøte 2020, herunder søknad om tilskudd som livssynssamfunn

–           Regnskap og budsjett for 2021

–           Forslag til program for Ateistene, vedtatt av styret, vedlegges – kan også leses på vår nettside https://ateistene.no/om-oss/ateistenes-program/

–           Innkomne saker, inkludert bemerkninger fra medlemmer til programmet for Ateistene– frist for slike bemerkninger er 13. Mars

Tenk om vi kunne sees igjen!  På ordentlig!  Men jitsi meet blir kanskje den mest aktuelle løsningen for de fleste av oss….

Vennlig hilsen

STYRET I ATEISTENE

Ved Dagfinn Eckhoff, leder

Dato

27 mar 2021
Expired!

Tid

08:00 - 18:00


Kommentarfelt

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

14 − four =